Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Персонал

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ с

Ръководни функции

1 Директор инж. Галина Генчева
2 Заместник директор, учебна дейност Галина Гешева
 ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ
3 Главен учител, практическо обучение – счетоводство и данъчно облагане Ирена Димитровска -Андреева
4 Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназ.етап БЕЛ, ЧЕП англ.ез. Татяна  Донева
5 Учител, общообр.уч.предмет в гимназиален етап БЕЛ Десислава Върбанова
6 Учител, общообр. уч. пр. в гимназ. етап-англ. език и ЧЕП англ. Добромир Никифоров
7 Учител, общ.уч.пр.в гимназиален етап, немски език, Адриана Димитрова
8 Ст.у-л, общ.уч. предмет в гимназиален етап – математика, ИТ, БДП Тошко  Стоянов
9 Ст. у-л, общообр.уч. предмет в гимн. етап  математика, инж.Христина  Ценова
10 Ст. у-л, общ.уч.пр.в гим.ет. биология. ЗО, химия ООС, Ивка  Николчова
11 Ст. учител, общообр.уч.предмет  история и цивилизация, Тодор  Тодоров
12 Ст. учител, общообр.уч.пр.в гимн. етап  география и икономика, свят и личност Диана  Иванова
13 Учител общообр.учебен предмет в гим.етап английски език Мила  Василева
14 Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназиален етап  ФВС Георги  Кръстев
15 Учител, общообр.уч.предмет в гимназиален етап  ФВС Никола  Кънчев
16 Ст. у-л теорет. обучучение – администрация и управление, ИТ Йоана  Томова-Вутова
17 Ст. у-л теоретично обучение търговия на едро и дребно Маринка  Петрова
18 Ст. у-л общообр.уч.предмет в гимн. етап – обществени науки Явор Илиев
19 Учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж. Катя  Кирова
20 Старши учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж.Цветомира  Иванова
21 Ст. у-л практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Маргарита  Григорова
22 Учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж. Ивайло Георгиев
23 Ст. у-л теоретично обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж. Боряна  Николова
24 Учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг инж. Надежда  Тодорова
25 Учител практич. обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, химия инж. Галин  Конов
26 Ст. учител общообр.учебен предмет в гим.етап – физика и астрономия, Математика Лиляна Станьова Христова
27 Учител, общ.уч.пр.в гим.етап, химия ООС Росица  Тодорова
28 Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназ.етап БЕЛ и  история Камелия  Иванова
29 Ст. ресурсен учител Мая Петрова Костова
30 Ресурсен учител Симона Каменова
31 Училищен психолог Стела  Ивачовска-Тарльовска
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
1 Гл. счетоводител инж. Станислав Димитров Ненков
ПОМОЩНО ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
2 Касиер, счетоводство Младенка Цацева
3 Технически изпълнител Незабравка  Стаменовска
4 Домакин Мария Григорова
        РАБОТНИЦИ :
7 Домакин – чистач на сграда Таня Борисова Иванова
8 Домакин – чистач на сграда Наталия Цветанова Дилова
9 Портиер Панчо Тодоров Панов
10 Шофьор на автобус Цветан Василев Цветков