Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Персонал

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РФ
1 Директор инж. Румяна Йорданова Петрова
2 Заместник директор, учебна дейност инж. Галина Тодорова Генчева
         ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ
3 Главен учител, практическо обучение – счетоводство и данъчно облагане Ирена Емилова Димитровска -Андреева
4 Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназ.етап БЕЛ, ЧЕП англ.ез. Татяна Любенова Донева
5 Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназиален етап БЕЛ Огнян Горанов Николов
6 Ст. у-л общообр. уч. пр. в гимназ. етап-англ. език и ЧЕП англ. Мариана Иванова Стефанова
7 Ст. у-л, общ.уч.пр.в гимназиален етап, немски език, Николай Вълов Иванов
8 Ст.у-л, общ.уч. предмет в гимназиален етап – математика, ИТ, БДП Тошко Стоянов Стоянов
9 Ст. у-л, общообр.уч. предмет в гимн. етап  математика, Христина Николова Ценова
10 Ст. у-л, общ.уч.пр.в гим.ет. биология. ЗО, химия ООС, Ивка Георгиева Николчова
11 Ст. учител, общообр.уч.предмет  история и цивилизация, Тодор Иванов Тодоров
12 Ст. учител, общообр.уч.пр.в гимн. етап  география и икономика, свят и личност Диана Веселинова Иванова
13 Учител общообр.учебен предмет в гим.етап английски език Мила Симеонова Василева
14 Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназиален етап  ФВС Георги Кръстев Кръстев
15 Учител, общообр.уч.предмет в гимназиален етап  ФВС Никола Илиев Кънчев
16 Ст. у-л теорет. обучучение – администрация и управление, ИТ Йоана Христова Томова-Вутова
17 Ст. у-л теоретично обучение търговия на едро и дребно Маринка Георгиева Петрова
18 Ст. у-л общообр.уч.предмет в гимн. етап – обществени науки Явор Димитров Илиев
19 Учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Катя Ангелова Кирова
20 Учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Цветомира Валериева Иванова
21 Ст. у-л практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Маргарита Ангелова Григорова
22 Учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Ивайло Бисеров Георгиев
23 Ст. у-л теоретично обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Боряна Ангелова Николова
24 Учител практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Надежда Мишева Тодорова
25 Учител практич. обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, химия Галин Георгиев Конов
26 Ст. учител общообр.учебен предмет в гим.етап – физика и астрономия Лиляна Станьова Христова
27 Учител, общ.уч.пр.в гим.етап, химия ООС Росица Методиева Тодорова
28 Ст. учител, общообр.уч.предмет в гимназ.етап БЕЛ и  история Камелия Христова Иванова
29 Ст. учител общообр.учебен предмет в гим.етап – физика и астрономия Ралица Тодорова Тодорова
30 Ст. ресурсен учител Мая Петрова Костова
31 Ст. ресурсен учител Даниела Тодорова Николова
32 Ресурсен учител Виктория Георгиева Димитрова
33 Учител общообр.уч. предмет в гим.етап музика незаета
34 Учител общообр.уч. предмет в гимн.етап избр.изкуство  – Виктория Георгиева Димитрова
35 Училищен психолог Стела Цветанова Ивачовска-Тарльовска
АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
1 Гл. счетоводител инж. Станислав Димитров Ненков
ПОМОЩНО ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ
2 Касиер, счетоводство Младенка Иванова Цацева
3 Технически изпълнител Незабравка Емилова Стаменовска
4 Домакин Славенка Тодорова Крумова
5 Помощик на учителя Рени Петрова Тошева
6 Помощик на учителя Мария Георгиева Григорова
        РАБОТНИЦИ :
7 Домакин – чистач на сграда Таня Борисова Иванова
8 Домакин – чистач на сграда Наталия Цветанова Дилова
9 Портиер Панчо Тодоров Панов
10 Шофьор на автобус Цветан Василев Цветков