Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

За учениците обучаващи се в СФО

Заявления на учениците в самостоятелна форма на обучение, за сесия януари, ще се приемат до 20.12.2021г. в канцеларията на ПГТР. Сесията ще започне на 10.01.2022 г., ако има разрешение за провеждане на изпити. Заявленията, подадени за сесия ноември, която не се проведе, поради забрана в заповед на Министъра на здравеопазването, ще важат и за тази сесия!