Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Контакти

 

Директор: 092648046; +359879219621

инж. Румяна Петрова

Гл.счетоводител:  +359879002436

Станислав Ненков

Заместник-директор: +359879002429

инж. Галина Генчева

Адрес: пк 3000, гр.Враца, ул. „Христо Смирненски“ № 3

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ

e-mail : pgtr_vratza@abv.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ

e-mail : pgtr_vratza@abv.bg