Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Национален празник на България

Учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца отбелязаха освобождението на България със стихове, песни и танц! Инициативата е от учениците със специални образователни потребности, подкрепени от ресурсните учители-Мая Костова и Симона Каменова и съученици.