Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Национална програма STEM

Поздравления за екипа на ПГТР, Враца! Поредна спечелена Национална програма! Една от 2-те професионални гимназии в област Враца, една от 16-те професионални гимназии в страната и едно от 59 -те училища в страната, спечелили финансиране. Ще получим финансиране за STEM център – Център за природни науки, изследвания и иновации в голямата категория – 170 000 лв. по Дейност 1 за втори етап на финансиране от МОН. Ще изградим нов, модерен, уютен и иновативен STEM център с два департамента – департамент IT и електронна търговия и и департамент Биохимия и микробиология с усвоено пространство за четене, самоподготовка и свободни занимания пред департаментите.

Публикация във Враца днес

Репортаж в РМ ТВ