Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Днес, 21.10.2019 г. ученици от IX а, IX б и IX г клас от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство,  гр. Враца посетиха Регионален исторически музей в града. Присъстваха на  урок по Български език и литература на тема: „Христо Ботев – живот и творчество“ преподавател  Огнян Николов. Реализирането на тази дейност е по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Провеждането на учебни часове в музеите спомагат за предизвикване интереса на учениците към учебното съдържание и по-лесното му усвояване.

Публикация във вестник Враца днес