Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Подаване на заявления за ДЗИ и ЗДИППК

Подаване на заявления за явяване на ДЗИ/ЗДИППК от 27.06. – 08.07.2022 г. в канцеларията на ПГТР.