Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Прием

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО – ВРАЦА

Logo bqlo new2УЛ.”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” № 3,

факс:   00359 92/64 80 46 ;     00359 879219621

               email: pgtr_vratza@abv.bg  www. pgtr-vratza.com

 

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ /СЕДМИ КЛАС/ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

 

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство в гр. Враца има богата история и опит при подготовката на

кадри в сферата на туризма. ПГТР разполага с модернизирана учебна база – три учебни кухни, един кабинет по сервиране,

два компютърни кабинета,  фитнес, ремонтиран физкултурен салон и аула за празници, срещи и семинари.

Всички учители имат висше образование, образователно квалификационна степен магистър и редица допълнителни

професионални квалификации. Училището предлага настаняване в общежитие. Учениците могат да получават  стипендия

по успех, стипендия по доход или стипендия за ученици без един или двама родители. Учениците, които пътуват от други

населени места ползват безплатен транспорт.

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием в VIII за учебната 2021/2022 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии в област Враца

През учебната 2021/2022 година ПГТР ще осъществи прием след VII клас по следните професии и специалности:

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование

 

Професия: Ресторантьор

Специалност: Кетъринг

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Чужд език и Биология и здравно образование

 

Професия: Организатор Интернет приложения

Специалност: Електронна търговия

Форма на обучение: Дневна

Оценки при кандидатстване:

-Оценката по Български език и литература умножена по три /от НВО/

-Оценката по математика /от НВО/

-Оценката от Свидетелството за завършено основно образование по Български език и литература и География и икономика

 

 

 

График
на дейностите по приемането на ученици

Вид дейност Срок
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за
проверка на способностите
до 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по
Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на
класиране
до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на
класиране
до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след втори етап на класиране
23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на
класиране
29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
след трети етап на класиране
до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и
записване
определя се от директора
до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.