Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2019-1-BG01-KA101-061318

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ВРАЦА, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№3

                  тел. 092/64 80 46 email: pgtr_vratza@abv.bg www.pgtr-vratza.com

                                                                                                                                                                 

    

Проект „Училище от бъдещето“ по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ по   договор за финансова подкрепа  2019-1-BG01-KA101-061318, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз  включва две дейности:

 

  1. МОБИЛНОСТ В ПЕРИОДА 07.-02.08.2020 В ГР.ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „MAKING LESSONS MORE INTERESTING BY FUN ACTIVITIES, GAMES AND ICT USAGE”

 

  1. МОБИЛНОСТ В ПЕРИОДА 07.-31.07.2020 В ГР.ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ ПО ПРОГРАМА USEFUL ICT TOOLS FOR TEACHERS”

KAHHOT

MINDMEISTER

PADLET

Обучение в Кършехир- Кападокия- Турция-2020-ДА НАПРАВИМ УРОЦИТЕ ПО-ИНТЕРЕСНИ СЪС ЗАБАВНИ ДЕЙНОСТИ, ИГРИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИКТ