Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2020-1-BG01-KA101-078052

         

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
ВРАЦА, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№3
                  тел. 092/64 80 46 email: pgtr_vratza@abv.bg www.pgtr-vratza.com

                                                                                                                                                                 

    

Проект „Да подготвим учениците за пазара на труда“ 

2020-1-BG01-KA101-078052

Основните дейности по проект „Да подготвим учениците за пазара на труда“ 2020-1-BG01-KA101-078052 на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца в партньорство с  ЕUROPASS Centro Studi Europeo, Флоренция – Италия в хронологичен ред са следните:

 1. Сключване на договор с Националната агенция – юли 2020г.
 2. Съгласуване на работната програма с партньора и финансовите условия на договора и сключване на договор: юли 2020г. – декември 2020г. Сътрудничеството с партньора ще се изрази в обсъждане на конкретните дейности включени в работната програма на мобилността и сключването на договор писмен договор между Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца, България и ЕUROPASS Centro Studi Europeo, Флоренция, Италия неразделна част, от която е програмата на обучителния курс. В този договор се посочва:

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛНОСТТА – според сключения договор с НА и изискванията, заложени в практическото ръководство за бенефициери по програма „Еразъм+“ за 2020г. селекционна година.

 • СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ С БЕНЕФИЦИЕРИТЕ.
 • ДОГОВАРЯНЕ НА МОНИТОРИНГА С ПАРТНИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ.
 1. Създаване на комисия за управление на проекта -директор, финансист и координаторът на проекта – до 15.09.2020г.
 2. Създаване на комисия за подбор на ползвателите от трима служители на ПГТР – до 15.09.2020 г.
 3. Определяне на финансов експерт по проекта – до 15.09.2020г.
 4. Уведомяване на учителите за процедурата по избор на бенефициери и целите на проекта и запознаване с критериите за подбор – до 15.09.2020г.

7.Създаване на план за реклама на проекта – изготвяне на информационни табели, представяне в местната преса и медии, публикации в интернет страница на ПГТР, валоризационна конференция и т.н.

 1. Подаване на заявление за участие в проекта – до края на септември 2020 г.
 2. Предварителен подбор на 10 бенефициери – изготвяне на карта за оценка на труда на педагогическият специалист – 15 ноември 2020г.
 3. Предварителен подбор на 10 бенефициери – документ за владеене на английски език с придобиване на точки от 25т. за ниво А1, съгласно Европейската езикова рамка до 150т. за ниво С2 – 15 ноември 2020г.
 4. Предварителен подбор на 10 бенефициери – провеждане на тест и интервю на английски език за комуникативност – до 20 ноември 2020г.
 5. Краен подбор на 6 ползватели – до 21 ноември 2020г.
 6. Провеждане на езикова, културна и професионална подготовка и подготовка за справяне в ситуация на риск в непозната страна – общо 38 часа, в т.ч. 20 часа езикова подготовка, 10 часа професионална подготовка, 4 часа културна подготовка, 4 часа подготовка за справяне в ситуация на риск в непозната страна – 21 декември 2020г.
 7. Резервиране и закупуване на самолетни билети – 25 декември 2020г. или сключване на договор с фирма за нает транспорт.
 8. Застраховки на бенефициерите – декември 2020г. – март 2020 г.
 9. Изготвяне на Европейска здравна карта от бенефициерите – февруари – март 2020г.
 10. Подписване на договорите с бенефициерите- декември 2020г.
 11. Провеждане на мобилността – август 2021
 12. Разпространение на резултатите и мултипликационен ефект- юли 2021г. – август 2021г.
 13. Провеждане на тест на бенефициерите след проведената мобилност за обобщения и изводи – август- септември 2021г.
 14. Публикации в местната преса- юли 2020г. – август 2021г.
 15. Телевизионно представяне на проекта в местна телевизия – юли 2020г. – август 2021г.
 16. Валоризационна конференция на областно ниво – август 2020г.
 17. Връчване на грамоти на бенефициерите- август 2020г.

Проекта “ Да подготвим учениците за пазара на труда“ е по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ и включва обучените на двама учители по всеки от следните курсове „Немската дуална система за професионално образование и обучение“ в Берлин, Германия в периода 2-7 август 2021г. , „Интензивен курс по английски и езиково интегрирано обучение за учители“ в Дрогеда, Ирландия в периода 16- 21 август 2021г. и „Най-добрите социални медии и уеб решения за вашата класна стая“ Code: ICT.1.SMWS в Ница, Франция в периода 30 август- 4 септември 2021г.

Най-добрите социални медии и уеб решения за вашата класна стая  ICT.1.SMWS в Ница

Интензивен курс по английски и езиково интегрирано обучение за учители в Дрогеда

Немската дуална система за професионално образование и обучение в Берлин

Статия във Враца днес-21.06.2021г.

Статия във Враца днес-13.09.2021