Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2020-1-BG01-KA116-078306

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
ВРАЦА, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№3
                  тел. 092/64 80 46 email: pgtr_vratza@abv.bg www.pgtr-vratza.com

                                                                                                                                                                 

„Иновации и креативност за успешна кариера“

           по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

                                                  сектор „Професионално образование и обучение“

Проектът протича две учебни години. Бенефициенти по проекта са 40 ученици с 4 придружаващи учители и още 20 учители от ПГТР. Провеждането на дейностите по проекта е на Канарските острови през лятото на 2021г. и в Рим, Италия през 2022г.

Програма за учители в периода 04.07.2021 – 10.07.2021  Испания

Програма за ученици в периода  27.06.2021-10.07.2021 Испания

Програма за учители в периода 05.07.2022-11.07.2022 в Италия

Програма за ученици в периода 29.06.2022-11.07.2022 в Италия