Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2020-1-BG01-KA229-079146_1

Проект по програма Еразъм + „Ключова дейност 2“ „Стратегически партньорства, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“     2020-1-BG01-KA229-079146_1  Cinema-My Dream с координатор България и партьори Португалия, Турция, Румъния и Словения. Целта на проекта е да се засили готовността на учениците за борба с предразсъдъците и да се отличат приликите между нас: по- осъзната европейска идентичност, идваща от 5 различни култури, обединени в многообразието. Образователните дейности имат за цел да подобрят инструментите за преподаване, за да ги приведат в съответствие с нуждите на  съвременните ученици, което ги стимулира да станат по- адаптивни и гъвкави, както и  допринасят за утвърждаването на основни демократични ценности като толерантност, уважение, приемане и съвместна борба с расизма, неравенствата, ксенофобията, хомофобията. Проектът ще представи общата ни европейска идентичност: ученици и учители от 5 държави, обединени в многообразието чрез правенето на филми. Те ще дебатират по социални теми, засегнати в различни филмови продукции, които сами ще селектират според социалните и културните особености на всяка държава, но също така ще се научат как да правят свои собствени филми. Ще станат и по- уверени и по-опитни в дигиталните аспекти на създаването на филм, като се  запознаят с техническите термини, използвани в тази област.

1st meeting Istanbul, Turkey