Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2020-1-TR01-KA226-SCH-098532

Multi-Perspective Approach towards e-learning

Публикация във Враца днес 20.09.2021г.

Статия във вестник Конкурент 20.09.2021г.

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство е партньор по проект 2020-1-TR01-KA226-SCH-098532 Multi-perspective Approach towards e – learning” по програма „Еразъм+“ с училища от Италия, Румъния, Северна Македония и Турция. Моля гласувайте за лого на проекта : ТУК

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца осъществи втора мобилност по проект 2020-1-TR01-KA226-SCH-098532, “Multi-Perspective Approach towards e-learning в периода 06-09.12.2021 в Скопие, Република Северна Македония.

Участници бяха четирима учители от училището. Основна тема бе насочена към начините на оценяване, изпитване и поставяне на оценки по време на обучение в електронна среда. Целта на проекта е да се направи цялостен анализ на нуждите, възникнали в процеса на учене и преподаване в условията на пандемия и споделяне на добри практики и решения на международно ниво. Заедно с партньорите от Италия, Турция, Северна Македония и Румъния учителите от ПГТР, представиха отличителни за държавата песен и танц.

статия във  вестник Конкурент-15.12.2021г.

Статия във Враца днес-15.12.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца е домакин на третата среща по проект 2020-1-TR01-KA226-SCH098532, Multi-perspective approach towards e-learning, по програма ERASMUS+, с партньори Турция, Румъния, Македония и Италия. Обмяната на добри практики между партньорите е на тема „Консултации, консултиране, инструменти за оценяване чрез средствата на информационните и комуникационни технологии по време на обучение от разстояние в електронна среда“. Едновременно с това, ПГТР, Враца е домакин и по проект European civic attitude through social entrepreneurship, с партньори Румъния, Италия и Турция.
ПГТР – Минало, настояще, бъдеще – Училище за най-добрите!