Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2018-1-PL01-KA229-051233_2

BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE

Договор 2018-1-PL01-KA229-051233_2

Проектът „Да осъзнаваш света на бизнеса онлайн“ съдържа ценни цели за учениците от училищата, формиращи партньорската група. Същевременно дейностите по проекта са свързани и със същността и приоритетите на стратегическото партньорство. Участниците в проектните дейности са  ученици с умения за творческото търсене на работа и предприемачеството, тема,  включена в областта на училищното им обучение и образование.

Група от 5 партньора участва в проекта. Това са средни училища от Полша – гр. Пила/Pila/, Северозападна Полша, Италия – гр. Касино/Cassino/- Централна Италия, Румъния-гр. Тислени/Ticleni/- Южна Румъния,  Турция – гр. Орду / Ordu / и България – ПГТР гр. Враца. Техните бизнес профили и опит в обучение са представени подробно.

Предвиждат се по проект 5 партньорски срещи. Ще се проведе едно седемдневно обучение на учителите координатори в Турция –   трима учители и 4 краткосрочни студентски обмена в партньорските страни – 6 ученика с 2-ма учители, също за седем дни. Турция ще бъде домакин на една транснационална среща по проекта. Всяка страна партньор освен Турция ще бъде домакин на краткосрочен обмен на ученици по проекта. Нашето училище ще участва в 3 такива обмена: в Италия, Полша и Румъния и ще бъде домакин на една среща по проекта.

10.05.2021-First day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2021-Second day

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2021г.