Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Първа транснационална среща

ПЪРВА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ 2018-1-PL01-KA229-051233_2

 „BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE” /ДА ОСЪЗНАЕМ СВЕТА НА БИЗНЕСА ОНЛАЙН/

В периода 18-ти – 24-ти ноември, 2018год.– инж. Румяна Петрова- Директора на ПГТР и учителите Маринка Петрова и Мариана Стефанова – координатор по проекта , пътуваха в Турция по проект на Еразъм+ BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE/ Да осъзнаем света на бизнеса онлайн/. Посетено бе училището UNYE DOGA HIGH SCHOOL в гр.Юние, Орду, партньор по проекта.

Целта на проекта е да улесни навлизането на учениците в света на бизнеса след дипломирането чрез използване на онлайн инструменти. Отдава се особено значение на  метода на учене чрез работа, който ще позволи на учениците лесно да разбират изискванията, ограниченията и възможностите, предоставени от реалния свят на бизнеса. ПГТР има опит в реализацията на онлайн бизнес решения, тъй като в училището функционират учебно-тренировъчни фирми в затворена симулационна училищна интернет базирана онлайн среда от 2005 година. В тази среда функционират училищни банки, учебен НАП и учебен НОИ, както и учебно-тренировъчни фирми от цялата страна. В област Враца единствено  в ПГТР функционират подобни фирми.

В проекта ще  се включат срещи и работа с професионалисти, дейности по темата на проекта, за да се опитаме да създадем автентична учебна бизнес среда. Тези специалисти ще представят своя бизнес, те ще дават съвети и ще споделят своя опит с нашите ученици.

Това е първа среща за координаторите по проекта. Присъстваха представители на партньорите от: Турция  гр.Юние, Орду – домакин на срещата, Румъния –  гр. Тислени, България – Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца,  и Италия гр. Касино. Координаторите по проекта – гр. Пила, Полша, съгласуваха и координираха проекта дистанционно.

Училището домакин организира представяне за това как да се реализира проекта с всички негови аспекти. Учителите, представители на страните партньори, посетиха уроците в приемното училище и имаха шанса да наблюдават образователна система в турското училище – уроци по създаване и конструиране на роботи, уроци по общообразователни предмети, с подготовка за кандидатстване във висшите учебни заведения, уроци по стрелба с лък и др. Изготвен бе въпросник – анкета по темата на проекта, които ще бъде приложен във всички училища партньори в началото и в края на проекта, за да се установят ефекта и постигането на целите по проекта.

Уточнени бяха периодите за следващите срещи по проекта – в Полша, Италия, Румъния и България. ПГТР-гр. Враца ще бъде домакин по проекта през май, 2020год., ще създаде брошури и сайт на проекта и ще финализира дейностите по проекта.

На партньорската среща в Турция учителите присъстваха на среща г-жа Елит Тарлачи ICT специалист – мениджър в областта на бизнеса онлайн. Младата бизнес дама представи своя бизнес, даде съвети и сподели опит. Партньорите по проекта от Турция, Румъния, Италия и България бяха приети от г-н Özgür TOKGÖZ – директор на Дирекция „Образование“ към Община Юние. Те споделиха основните цели и предстоящите дейностите и на проекта.

Част от културната програма по проекта бе посещение на историческите забележителности и историческия център на гр. Юние, историческия музей, въжена линия Бозтепе в  гр.Орду и др. забележителности.

На всички участници в срещата бяха връчени Europass сертификати от домакините по проекта – Турция.

Резултатите от срещата ще бъдат публикувани на сайта на проекта.

Следващият – първи краткосрочен обмен на ученици по проекта ще се състои в Полша от 17.02. до 23.02.2019год. в гимназията “Станислав Стазич” в гр.Пила.