Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм +2016-1-BG01-KA102-023414

Проект №2016-1-BG01-KA102-023414 на тема „Образователни практики и инициативи в туризмаII – О.П.И.Т II“ за Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в професионалното образование и обучение /ПОО/. Проектът е спечелен от консорциум в състав ПГ по търговия и ресторантьорство, Враца, Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков, Професионална гимназия по туризъм „Н.Й.Вапцаров”, гр. Кюстендил и Сдружение ”Български Младежки Форум”, обл. Видин, общ. Белоградчик, с. Върбово. Продължителността на проекта е  01 Юни 2016 г. – 30 Ноември 2017 г. Партньор е професионално училище по туризъм от Гърция, полуостров Халкидики.

Уведомявам Ви, че откривам процедура за подаване на документи за участие.

Документи се приемат в деловодството на училището в периода 04.04.2017 – 21.04.2017г. от ученици в 9,10 и 11 клас, както следва:

1) Заявление за участие, придружено с мотивационно писмо и актуална автобиография.

2) Писмено съгласие на родител за потенциално бъдещо участие в мобилността

Критерии за подбор

Предварителният подбор на учениците  ще се реализира според конкретни критерии, обсъдени и одобрени съвместно между екипите по проекта от участващите гимназии и БМФ:

1) Добри резултати по предметите по професионална подготовка, които ще бъдат застъпени в практиката.

2) Заинтересованост към проекта и желание за работата в реални условия.

3) Добра теоретична и езикова подготовка (по английски език).

4) Комуникативност и умения за работа в екип.

 

Допълнителни критерии за селекция ще бъдат сбор от показателите:

1) Среден успех от предходен клас;

2) Текущ среден успех от оценките по всички учебни предмети от поне 4.00;

3) Предимство е владеенето на гръцки или втори чужд език;

 

В случай на равен брой точки на кандидатите се взима предвид активното присъствие в живота на гимназията – ученически съвет, училищни мероприятия и др. Чрез тази процедура, освен прозрачност се цели максимално доближаване на селекцията на участниците в мобилността до реалните условия при търсене и кандидатстване за работа.

Предварителна подготовка

  • Културната подготовка 30 учебни часа
  • Практическата подготовка 60 учебни часа
  • Езиково обучение 120 учебни часа

Провеждане на практиката от 01.10.2017-14.10.2017 вкл.