Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2014-1-BG-01-KA102-000710

Проект „Обучение, практики и инициативи в туризма – О.П.И.Т”, финансиран с договор №2014-1-BG-01-KA102-000710 в консорциум с неправителствената организация „Български младежки форум“ по програма „Еразъм +“ дейност КД1. Проектът цели надграждане на теоретичните знания, умения и компетенции на 80 ученика от 3 ПГ по туризъм, ресторантьорство и хранително-вкусови технологии от различни региони в страната,  посредством реализация на двуседмично практическо обучение на реално работно място в хотелски комплекс в Р.Гърция.

Картина44Учениците са подбрани от паралелките обучаващи за администратор хотелско обслужване, мениджър хотел, офис-асистент, ресторантьорство и кетъринг, на база техните личностни компетенции и опит, придобити по време на обучителния процес в гимназиите.  Подборът е организиран посредством селекционна комисия със съдействието на педагозите от ПГ, участващи в консорциума. Сред заложените критерии за подбор са базовата подготовка в сферата на туризма, доброто владеене на чужд език, мотивираност и желание за реализация. Мобилността се реализира през април 2015г. в хотел „Anastasia Resort & Spa“, Гърция.  Обучаващите се запознаха на практика с цялостната дейност на хотела и неговият персонал от настаняването на гостите на хотела до тяхното изпращане. Учениците ще вземат участие в работата на рецепцията, мениджъра, кухнята, лоби бара, ресторанта и всички лица отговарящи за поддръжката, обслужването и логистиката на хотела. Проектът допринесе за усъвършенстване и разширяване на професионалните компетенции на участниците, повиши мотивацията на учениците за активно участие в учебния процес и използването на възможностите за активно надграждане на знания и умения по програмите за учене през целия живот. Картина45

Участниците повишиха езиковата си подготовка до ниво самостоятелно ползване на английски език, както и ползване на специфична за професията терминология. С провеждането на планираната образователна мобилност учениците придобиха умения, като акуратност, точност, дисциплина и способност за работа в екип, като ще се запознаят с водещите тенденции, изисквания и критерии за качество в туристическия сектор в Европа. Учениците придобиха реална представа за нуждите на бизнеса и условията на пазара на труда и ще повишат пригодността си за заетост.