Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Повишаване на квалификацията

Повишаване на квалификацията на учители и ученици и засилване на връзките между образователните институции и бизнеса с цел създаване на благоприятна среда за укрепване и развиване на интелектуалния потенциал, социалните умения и професионалната реализация на ученици и учениците е цел на следващите проекти на ПГТР:

  • Реализиран проект BG2003/004937.11.011.024 „Ресторантьорството – алтернативна заетост в сферата на туризма”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ, съвместно с  ЕТ”Любен Минков-Пинтата-Ивайло Минков” със следните модули: помощник готвач, сервитьор, барман. Проектът се реализира през периода август 2007- март 2008г. и е на стойност 63 924лв. Проектът е реализиран от преподавателите Райна Кръстева и Маргарита Григорова.
  • Реализиран проект по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ Програма ФАР 2005Икономическо и социално сближаванеДоговор BG2005/017-353.10.01-1.117 проект ”Конкурентноспособна работна сила за конкурентноспособна икономика”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ, съвместно с „Комко”ООД Враца за обучение на сладкари, готвачи, сервитьори  и бармани  в периода март 2008 – юли 2009г.
  • Реализиран проект по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001/07/3.3-01”Разработване на механизми за училищни и студентски практики” за периода 17 юли 2007 – 11 ноември 2009г.  на стойност 59 467.05 лв., с партньор  ЕТ „ИВ–АЛ –Иван Алексиев”, град Враца, стопанисващ ресторанти ”Славянски кът” №1,2,3,4. Целта на проекта е засилване на връзките между образователните институции и бизнеса с цел създаване на благоприятна среда за укрепване и развиване на интелектуалния потенциал, социалните умения и професионалната реализация на учениците.