Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в България

През 2005г. ПГТР започна работа по още един проект BUL1R205/BUL1R303 „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ”. Той се реализира в четири пилотни области Враца, Ловеч, Сливен и Търговище под ръководството на Министерство на науката и образованието, Министерство на здравеопазването и UNFPA – Фондът за население на ООН.
За целите на обучението е обзаведен кабинет по сексуално и репродуктивно здраве, снабден с компютър, телевизор, DVD и всичко необходимо за целите на обучението. Ръководителите на проекта СРЗ в гимназията са Валентина Бисерова и Георги Георгиев, получили специални сертификати. Спечелено е финансиране по подпроекти, както следва:

  • “Рискови поведенчески нагласи по отношение на ХИВ – инфекция и СПИН” по подхода”Връстници обучават връстници” в сферата на сексуалното образование. Време за реализиране Х – ХІІ. 2005г. Общ бюджет на проекта 461.80лв, собствен принос 161,80лв.
  • “Влияние на наркотиците върху сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора”. Време за реализиране ІІІ-ІV.2006. Общ бюджет на проекта 430лв, собствен принос 130лв.
  • “Силата на приятелството” 10 ноември2006 – 16 февруари 2007г. Общ бюджет на проекта: предоставена сума – 450лв. и собствен принос – 457лв.
  • „Моето семейство, моите родители”. Време за реализиране  01 ноември 2007 – 30 юни 2008г. Общ бюджет на проекта 750лв.
  • „Стълба към здравето” ”. Време за реализиране  15.12.2008-30.06.2009г. Общ бюджет на проекта 750лв.

От учебната 2005/2006г. до учебната 2010/2011г. учебна година проектът се реализира в часове по СИП в IХ клас. От учебната 2010/2011 се реализира устойчивост на проекта, изцяло със собствено финансиране от ПГТР, в часове по СИП с ръководител Георги Георгиев СИП Сексуално и репродуктивно здраве Х а клас -36ч.

 Картина49 Картина50