Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2016-1-IT02-KA219-024266_3

Център за развитие на човешките ресурси, София публикува резултати от селекция по КД2, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища, Покана за кандидатстване към 31 март 2016г.

ПРОЕКТЪТ следва да бъде  реализиран за 24 месеца между  01.09.2016г. –  31.08.2018г.

ПГТР спечели проект „Put yourself in a refugee’s shoes“ /“Постави се на мястото на имигранта“/ 2016-1-IT02-KA219-024266_3 със следните координатор и партньори:

 

1.Координатор – Италия, гр. Салеми, Сицилия.

2.Турция – гр. Малтепе, района на Истанбул.

3.Румъния – гр. Насауд, Трансилвания.

4.Португалия – гр.Курем, централната част на страната

5.България – ПГТР, Враца.

Работата по проекта се състои от следните четири дейности:

ДЕЙНОСТ 1: РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИМИГРАНТИТЕ  Търсене на издание за  имиграцията и бежанците. Защо имигрантите и бежанците идват в Европа, в търсене на един щастлив живот?

Най-добрите 4 ученика ще участват в първи краткосрочен обмен през февруари 2017 в Турция.

ДЕЙНОСТ 2: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИМИГРАНТИТЕ.

Запознаване с бежанци и имигранти. Заснемане на видео клипове и подготовка на документални записи за тях.

Най-добрите 5 ученика ще участват в първи краткосрочен обмен през май 2017 в Румъния

ДЕЙНОСТ 3: ОРГАНИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИНУДЕНИТЕ ДА ИМИГРИРАТ.

Най-добрите 4 ученика ще реализират краткосрочен обмен в Португалия  през ноември 2017.

ДЕЙНОСТ 4 РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ЕФЕКТИВНО В МЕСТНИ, НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ РАЙОНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЛНИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В ЕВРОПА И В СВЕТА. Разработване на решения, особено за децата в нужда. Краткосрочния обмен след тази дейност ще бъде в България през февруари 2018г.

Лого на проекта

Презентация за представянето на проекта