Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

ВЪПРОСИ И ТЕМИ

ВЪПРОСИ  И ТЕМИ, КОИТО ЩЕ РАЗГЛЕЖДА ПРОЕКТЪТ:

  1. Какво принуждава имигрантите да напускат родните си места?
  2. Какви да причини и последствия от принудителната миграция?
  3. Въздействие на имигрантското задържане на деца;

4.Трудните условия на живот, пред които са изправени имигрантите;

5.Необходимост да се спазват човешките права.

  1. Недостатъчна чувствителност към имигрантите;
  2. Изключване от обществото на имигрантските семейства;
  3. Поглед към финансовата и емоционална експлоатация на имигрантите.

9..Издирване на издание за имиграцията и бежанците;

10.Отговор на въпроса: Защо имигрантите и бежанците се обръщат към Европа в търсене на по-щастлив живот?

11.Да разберем бежанците и имигрантите по-добре (приготвяне на видео клипове и документални материали за тях);

  1. Организиране на социални дейности с доброволци за тях чрез включване на колкото се може повече хора, колкото е възможно;

13.Разпространяване на дейностите по проекта ефективно в местни, национални и международни райони;

14.Разработване на решения за деца.

 

Този проект трябва да се провежда на многонационално ниво, тъй като неговата тема е международна. Проблемът трябва да се търси, обсъжда и трябва да се намерят решения възможно най-скоро, тъй като броят на бежанците нараства драстично.  Проблемът  е международен  и неговите причини и следствия са също международни.