Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Критерии за участие на учениците в краткосрочните обмени при подадено от тях заявление за участие /кликнете тук/ са  както следва:

А. Личностни качества:

1.Комуникативност.

2.Работа в екип.

3.Добро владеене на английски език

Б.Професионални качества:

1.Активно участие – с индикатор  – брой подготвени документи, статии, публикации.

2.Съдържателност на участието –дизайн, стил, пълнота, художествено представяне.

3.Идейност на проекта. Оригиналност на идеята.

4.Завършеност на презентацията„

6.Предложение за решение на поставения в темата проблем.

7.Лична позиция, прозираща в разработката.

В.Организационен момент във връзка с възможността за пътуване зад граница:

1.Валидни документи за пътуване – лична карта, международен паспорт за Турция.

2.Нотариално заверена декларация от родителите за пътуване извън граница с учител.