Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

ПЪРВА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

ПЪРВА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

В периода между 16.11.2016  год. и 20.11.2016 год. се проведе Първа транснационална среща между партньорите по проекта – координатор по проекта: Италия, IISS F.sco D’Aguirre-Dante Alighieri, гр. Салеми, о-в Сицилия и партньори  Турция Ozel Maltepe Cevizli Ugur Anadolu Lisesi, гр. Малтепе, район Истанбул, Румъния: COLEGIUL NAṬIONAL GEORGE COŞBUC NĂSĂUD, гр. Насауд, Португалия: INSIGNARE – Associacao de Ensino e Formacao, гр. Оурем и  България – ПГТР, гр. Враца. На срещата бяха обсъдени трите  нива в проекта: подготовка, участие и разпространение. Координаторите  в училищата докладваха за изпълнението на дейностите по проекта популяризиране и разпространение на проекта сред учениците от ПГТР, родители, медии, други училища, създаване на кът на Еразъм+  и на проекта, изготвяне на брошури по проекта, създаване на предложение за лого, предназначено за сайта на проекта, cъздаване на въпросник за проучване мнението на учениците от страните партньори, тяхното становище и отношение към бежанците в началото и края на проекта. Екипите по проекта споделиха подготовката на задачите по проекта и тяхното изпълнение. Координаторите по проекта взеха решение първият краткосрочен обмен за изпълнение дейностите по проекта да се състои в Португалия в периода между 19-ти и 25-ти февруари, 2017год., вместо в Република Турция, както е предвидено по проекта. Това се произтича от сложната политическа обстановка в страната понастоящем и поради отказа на две от страните, партньори по проекта – Италия и Португалия, да изпратят ученици, в изпълнение на дейностите  по проекта в РТурция. На този етап е започнала подготовката за първия краткосрочен обмен в Португалия през м. февруари 2017.