Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

  1. Направен е кът на проекта с карта на Европа с флагчета на държавите партньори и местоположението им.

2. Изготвени са брошури на проекта с лого на Еразъм

3. Закупен е монитор – 1 бр. за презентиране на дейностите по проекта.

4. Изготвено е лого по проекта.

5.Стартира подготовката на следващия етап по проекта – От 14.10.2016 до 25.11.2016 до Първия краткосрочен обмен в Португалия учениците търсиха текущи издания с информация за хората, принудени да имигрират  в света, причини и следствия, резултати, ситуацията на европейския континент, социалните ефекти и трагедии, пред които са изправени мигрантите. Учениците търсиха новинарски портали, вестници, статии, телевизионни програми – всички други ресурси. Събираха материали в електронен вид и направиха презентации

6.Най-добрите презентации бяха представени в общ семинар по проекта на 25.11.2016год. /петък/ 14.30 часа, а класираните на първите четири места ще бъдат преведени на английски език  и представени на краткосрочния обмен в Португалия 19-25.02.2017г. по време на първия краткосрочен обмен, в изпълнение дейностите по проекта.

7. Първият краткосрочен обмен в изпълнение дейностите по проекта се състоя в Португалия – гр. Оурем,  в периода между 19-ти и 25-ти февруари, 2017год. Присъстваха всички страни, участници в  проекта – координаторът: Италия, IISS F.sco D’Aguirre-Dante Alighieri, гр. Салеми, о-в Сицилия и партньорите:  Турция Ozel Maltepe Cevizli Ugur Anadolu Lisesi, гр. Малтепе, район Истанбул, Румъния: COLEGIUL NAṬIONAL GEORGE COŞBUC NĂSĂUD, гр. Насауд, България – Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца и домакините от Португалия: INSIGNARE – Associacao de Ensino e Formacao, гр. Оурем .

Учениците от всяка страна по проекта представиха свои  презентации, проучвания и видео записи по основните теми, поставени за изследване и проучване чрез използване на ИКТ инструменти.

Изследвания за:
• Имиграцията в Европа
• Имиграцията в Средиземно море
• Имиграцията в Турция
• Правата на човека
• Традиционните облекла на имигрантите
• Имигранти с успешна интеграция
• Типичната храна на имигрантите

Цялата информация, представена от учениците чрез презентации,проучвания,  репортажи и видео записи бе използвана за създаване  на списанието на проекта.

По време на срещата в Португалия ученици  участваха в дейностите, организирани от училището домакин, работеха на групи, за  да представят своите резултати от материалите подготвени преди срещата. В началото на седмицата учениците и техните преподаватели представиха  някои традиционни храни, характерни за техните страни и региони.

Екипите по  проекта наблюдаваха учениците и им помагаха с организирането на семинарите и подготовката на първото списание с информация за дейностите по проекта – презентации, видео записи, семинари. Така подготвеното съдържание на списанието на английски език,  ще бъде редактирано от координатора по проекта – Италия и в завършен вид ще бъде предоставено на всички страни партньори. Списанието ще бъде преведено на пет езика. Всяка страна партньор по проекта ще преведе списанието на своя език и ще го предостави за запознаване и разпространение на резултатите в своето училище. Това списание ще бъдат доставено и на местните общности за разпространение на проекта.

Координаторът по проекта – Италия, представи подготвен от тях календар за 2017год.- дейност заложена по проекта. Календарът е на английски език, със снимки от първата транснационална среща в Сицилия и логото на програма Еразъм+.  В тази връзка брошури по проекта на английски език бяха представени от страна на България за всички партньори на първата транснационална среща.

На срещата бяха представени резултати от проведено анкетно проучване от партньорите на местно ниво – „Защо хората мигрират в други страни?“.

В края на седмицата се проведе международна вечер и учениците представиха свои песни и  традиционни танци. На всички участници в Първия краткосрочен обмен бяха връчени сертификати от домакините по проекта – Португалия: INSIGNARE – Associacao de Ensino e Formacao, гр. Оурем.

Резултатите от първия краткосрочен обмен ще бъдат публикувани в сайта на проекта.

Резултатите от  втори краткосрочен обмен ще бъдат публикувани в сайта на проекта.

СПИСАНИЕ

proekt