Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

ЧЕТВЪРТА КРАТКОСРОЧНА СРЕЩА

 

Четвърти краткосрочен обмен по проект “PUT YOURSELF IN THE REFUGEE’S SHOES” в периода от 18.03.2018 г. до 24.03.2018 г., където Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство ще бъде домакин на срещата

ДЕЙНОСТ 4: РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА ЕФЕКТИВНО В МЕСТНИ, НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБЛАСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАЗПРЪСКВАЩИ ВЪЛНИ В ЕВРОПА И РАЗРАБОТВАЩИ СРЕДСТВА, ОСОБЕНО ЗА ДЕЦА

В периода 18-ти – 24-ти март, 2018год. в ПГТР –  гр. Враца се проведе четвъртият краткосрочен обмен по проект “PUT YOURSELF IN THE REFUGEE’S SHOES“. Присъстваха всички страни, участници в  проекта – координаторът от  Италия, гр. Салеми, о-в Сицилия , партньорите:  Турция гр. Малтепе, район Истанбул – домакин на срещата, Румъния –  гр. Насауд, България – Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца и Португалия INSIGNARE – Associacao de Ensino e Formacao, гр. Оурем.

На този етап партньорите поставиха своите идеи по отношение на това как да се разпространяват и въздействат сред повече хора резултатите от проекта, за създаване на  по-добра информираност.

За дейностите по разпространение учениците  проектираха, извършваха и записваха кратки мини клипове, използвайки своите мобилни телефони / таблети, за няколко ситуации, включващи бежанци. Примери: пресичане на Средиземно море, пресичане на пустинята, живот в лагери на бежанци, как се чувстват в училище, докато се преподава на друг език, …

На учениците беше дадено време да подготвят сценарии, да репетират и заснемат клипове (максимум 2 минути) с телефоните си; след това да ги редактират, като използват безплатен софтуер за редактиране.

Тези клипове ще бъдат качени в YouTube и връзките, поставени на сайта на проекта, facebook и платформата за разпространение, както и споделени в социалните медийни профили на учениците. Това ще достигне до по-широка аудитория – ученици, техните приятели, семейства, учители, социална общност.

Екипът на проекта наблюдаваше учениците и им помагаше да прилагат своите идеи. По време на тази среща бе подготвен третият брой на списанието по проекта.

Учениците гости прекарваха времето си заедно с приемащите ученици – домакини и използваха английски език за комуникация. Те споделяха начина на живот на приемащите ученици и на всички страни партньори.

По време на четвъртия краткосрочен обмен се  проведоха срещи за управление на проекта и добрите практики бяха записани от гостуващите представители на  координатора.

Партньорите по проекта взеха участие в тържеството по случай 90-годишнината от основаването на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца.

Част от културната програма на проекта бе посещение на историческите забележителности и историческия център на Враца, столицата София, красивата пещера Леденика – природна забележителност на територията на Природен парк „Врачански Балкан“ и уникалния природен феномен Белоградчишки скали.

На всички участници в срещата бяха връчени сертификати от домакините по проекта – България.

Резултатите от четвъртия краткосрочен обмен ще бъдат публикувани на сайта на проекта. Това е и последният краткосрочен обмен по проекта.

Предстои втора транснационална среща по проекта, на която координаторите от гр.Салеми – Сицилия, Италия ще бъдат домакини.

 

 

Статия във вестник „Конкурент

Телевизия Враца-видео