Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Европейски иновации в туристическата и ресторантьорската индустрия

ПГТР Враца спечели през 2011г. нов европейски проект на тема „Европейски иновации в туристическата и ресторантьорската индустрии“, №2011-1-BG1-LEO01-04573  с партньор  EUROPA HAUS LEIPZIG e.V.  от гр.Лайпциг, Германия на стойност 46 022,00 евро. Двадесет ученици от общо 95 ученика от единадесети клас с двама ръководители ще придобият опит в реална производствена среда в периода  27.03.2012г.-09.04.2012г. Проектът е изцяло финансиран от Европейската комисия.