Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Европейски опит и развитие на професионални компетенции в търговията и ресторантьорството

Реализиран е проект по национална програма Леонардо да Винчи 2008-1-BG1-LEO01-00370 „Европейски опит и развитие на професионалните компетенции в търговията и ресторантьорството”/ IVT/  Виталис – Лайпциг, Германия. Ползватели по проекта са 20 ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство от ХІ клас, придружавани от двама преподаватели – Николай Иванов и Веселка Спасова. Практиката се осъществи в страната домакин Германия 18.04.- 09.05.2009г. в продължение на три седмици.

 Целите на проекта са:41

  • Запознаване с Европейските образователни системи  в областта на  търговията и ресторантьорството.
  • Прилагане на  най-добрите  европейски практики  с цел превръщане на професионалното образование и обучение в областта на търговията и ресторантьорството в привлекателна образователна алтернатива.
  • Подобряване качеството на образование и обучение чрез повишаване квалификацията на учениците.
  • Използването на междукултурен диалог  в тези области.

VITALIS GmbH Wehlitz, Germany, е наш  партньр по проекта и работи от 1997 година по осъществяването на  проекти и мероприятия свързани с допълнителното образование и квалификация в различни Европейски страни – Испания, Чехия, Полша, Гърция, Белгия, Португалия, Румъния, Турция. Виталис  институт работи за развитие на проекти в национален мащаб и е координатор в реализирането на множество проекти    и посрещането на ползватели  по програма Леонардо да Винчи и други осъществявани от Европейския съюз и федералната област Саксония програми (Joint Action, Grundtvig II, Youth). Виталис  работи в тясно сътрудничество с Търговската и индустриална камара, Лайпциг и повече от 2 000 малки и средни предприятия в региона на Лайпциг и Хале. В ролята си на приемаща организация в рамката на програмата Леонардо да Винчи, Виталис гарантира подходящият избор на професионален сектор – от селско стопанство до моден дизайн и финанси. Виталис Институт има голям опит в изработването на програми за професионално обучение и провеждане на професионални практики в различни специалности, сред които и такива съответстващи на тези, в които българския инициатор осъществява професионално обучение.

Съдържание на практиката квалификация включва практическо обучение на работно място в Содексо кетеринг, ресторанти, завод за производство на хляб, педагогическа, културна и езикова подготовка, екскурзии в Лайпциг, Дрезден и Берлин. Настаняване на учениците е в луксозното имение Гут Вейлиц, Шкойдиц, Лайпциг, Германия.44

Проектът цели подобряване компетенциите и усвояване на  иновативни методи и практики в сферата на професионалното образование и обучение в търговията и ресторантьорството в Професионална гимнация по търговия и ресторантьорство като основна обучителна институция в областта на търговията и ресторантьорството във Врачански регион.

Европейското сътрудничество представя възможност за  повишаване нивото на взаимодействие между институциите и организациите, осигуряващи обучителни възможности, предприятията и  социалните партньори    с цел подготовка на учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство  за изработване и участие в проекти в сферата на търговията и ресторантьорството, както и  за  цялостно повишаване на квалификацията им.