Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Усвояване и трансфериране на европейския опит в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга

Реализирахме проект по  Секторна програма „Леонардо да Винчи“ – мобилност № 2010-1-BG1-LEO01-03191 на тема „Усвояване и трансфериране на европейския опит в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга”/ IVT/ – двуседмична на практика – квалификация на ученици от ХI клас в гр.Лайпциг, Германия в периода 03-17.04.2011г.