Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Програма „Джуниър Ачийвмънт“

С напредъка на демократичните процеси в страната и отварянето ни към света пред ПГТР се разкриват още по-богати възможности за развитие. Много са програмите и проектите, по които училището работи. Някои от тях са национални,  а други с международно участие. Още в началото на 2004/2005 учебна година се създават две учебни компании по програмата Junior Achievement под ръководството на Стела Русинчовска в ХІІ а клас и Цветомила Първанова в ХІІ б клас.

Фирмите осъществяват реална търговска дейност и приключват годината с положителен финансов резултат, а получените средства даряват на училището. ХІІ б клас включва към дейността си и издаването на вестник – „Училище за най-добрите”, където се популяризира придобитият опит.  По инициатива на Junior Achievment  на 30 март 2005 г. се реализира за първи път идеята „Мениджър за един ден”, която дава възможност на учениците да съпреживяват един работен ден на представители на бизнес средите, проспериращи фирми, държавни институции и неправителствени организации. Илия Илиев от ХІІ а клас е приет в редакцията на в. „Капитал” в София, а Нина Топашка от ХІІ а клас гостува на „Консултим”. Във Враца партньори на ПГТР са БТК, Областна инспекция по труда, ЕТ„Елкомплект” и др. През 2005/2006 г. за втора поредна година са учредени две учебни компании по програма Junior Achievment  под ръководството на Стела Русинчовска. Това са „Bulgarian Beauty” с предмет на дейност – изработване на училищна формуляри и рекламни сувенири и компанията „Vilage House” за рекламна дейност в туризма. Положителните резултати, постигнати по програма Junior Achievment  дават самочувствие на учениците да се включат и в други инициативи. Успешната работа по програма „Джуниър Ачийвмънт” продължава и през 2010/2011 учебна година. Учебната компания през 2010/2011г. е в ХI а клас под ръководството на Стела Русинчовска През учебната 2010/2011г.  продължаваме работа и по проект “Джуниър Ачийвмънт” програма „Учебна компания” с фирма от ХІ а клас под ръководството на Стела Русинчовска в часовете по ЗИП – 36ч. икономика на предприятието – 1ч./седмично в ХІ а клас. През 2011/2012г.продължава обучението по програма „Учебна компания” с ръководител Ирена Димитровска в часовете по ЗИП Счетоводство в ХII а класс – 31 ч. /два срока по един час седмично/.

Младите предприемачи основават за седма  поредна година   ученическа компания по програма Джуниър Ачийвмънт, които действа напълно реално, осъществявайки новаторските идеи на своите създатели. Младите предприемачи  се борят за титлата „Най-добра ученическа компания 2012“ и правото да представят България на международния конкурс на най-успешните европейски младежки компании.

На 29.03.2011г. в ПГТР се проведе  инициативата „Мениджър за  един ден” на програмата „Джуниър Ачийвмънт”. Инициативата се провежда под патронажа на министъра на финансите г-н Симеон Дянков. Инициативата се провежда ежегодно в над 100 държави по целия свят. В нея се включват както висши държавни управници, така и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот. Тези лидери дават начало на професионалната реализация на хиляди ученици по целия свят, а в замяна получават удовлетворение от предадения опит и от съвместната работа, както и вдъхновение от иновативните и свежи идеи на мотивираните млади хора. Организирането на “Мениджър за един ден” е в пълен синхрон с образователната политика, провеждана от Европейския Съюз – образованието да бъде все повече с практическа насоченост, за да могат младите хора да получат истинска подготовка за реалния свят на бизнес отношенията.  В инициативата на Джуниър Ачийвмънт „Мениджър за един ден“  топ мениджъри и обществени лидери  отварят  вратите на своите кабинети и бизнес за нашите младите предприемачи от Враца.

ПГТР работи усилено и по други програми на програмата Джуниър Ачийвмънт – ”Банките в действие” със сертифицирани преподаватели – Монка Тончовска, Явор Илиев и Ирена Димитровска  и ”Бизнес етика”със сертифициран преподавател Диана Конецовска. През учебната 2010/2011г. ръководител на СИП „Банков мениджмънт” Х Б клас -36ч. е Явор Илиев, а  ръководител на ЗИП„Счетоводство на предприятието” ХI б клас -36ч. е Ирена Димитровска. Провеждат се  по програмата „Банките в действие” на Джуниър Ачийвмънт. През 2011/2012г. продължава обучението  по програмата „Банките в действие” на ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ КЪМ ПГТР ВРАЦА – 31 ч. /два срока по един час седмично/ с ръководител Маринка Петрова в ЗИП Маркетинг в ХII б клас. През 2010/2011г. с ръководител Надя Димитрова Петрова по СИП „Професионална етика и туристическо поведение” се провежда обучение по програмата „Бизнес етика”  Джуниър Ачийвмънт България към ПГТР Враца в Хв и Хг  клас по 36ч. През 2011/2012г. продължава обучението  по програмата „Бизнес етика”   на ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ  с ръководител Мая Христова ЗИП Предприемачество и мениджмънт в ХII а клас – 31 ч. /два срока по един час седмично/.