Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Програма Е-TWINNING

ПРОГРАМАТА Е-TWINNING предоставя на заетите с възпитанието и обучението на деца и младежи от 3 до 19-годишна възраст уникална възможност за сътрудничество със свои европейски колеги и реализация на партньорски проекти посредством Интернет.  През 2008г. реализирахме  проект  „Пица в Европа”  по програма E-twinning. Проектът на ПГТР получи награда през май 2009г. измежду 12000 проекта, разработени от 48000 преподавателя от цяла Европа. През последните години Центърът за развитие на човешките ресурси се утвърди не само като отлично работеща българска институция, администрираща програми на Европейската общност, но и като стабилен партньор за реализацията на международни образователни проекти. Центърът е поел твърдия ангажимент да направи eTwinningпопулярна за страната ни дейност. Със старта на Програмата „Учене през целия живот“ през януари 2007 г., eTwinning бе обособен като част от секторната програма Коменски, а Националното звено за координация по eTwinning е вече функционална единица в отдел „Съпътстващи дейности“ на Центъра за развитие на човешките ресурси.