Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + „I Walk to School to Help My Planet“

“ I WALK TO SCHOOL TO HELP MY PLANET ”- ЕTWINNING ПРОЕКТ НА ПГТР-ВРАЦА

ПГТР- Враца работи по текущ еTwinning проект “ I Walk to School to Help My Planet ” в партньорство с училища от Турция, Португалия, Гърция и Италия. Координатор на проекта е Италия- Liceo Statale “Francesco De Sanctis”, гр. Салерно. Проектът предхожда работата и поставя основите на бъдещ проект на програмата Еразъм+,  КД2 , подаден  през тази година, по който ПГТР-Враца е координатор- КД229 „Health-chasers Offer Peace to Everyone“.

Нашият проект се основава на eTwinning партньорство. Това, което ни вдъхнови при подготовката на нашия проект, беше да разберем колко с нетърпение нашите ученици участват в проекта за опазване на здравето и природата. Видяхме колко добре са дошли нашите ученици и колко са наясно с здравословния живот. Идентификационният номер на нашия проект (Аз ходя пеша до училище, за да помогна на моята планета) е 215965. Той има за цел да постигне следните цели:

– Да се запознаят хората с последиците от ежедневните навици върху околната среда.

– Да се провери екологичното и нездравословно въздействие от прекомерната употреба на частни превозни средства.

– Да направим хората съзнателни за здравословните ефекти на транспорта на зелено (ходене, колоездене).

  • Да ги накараме да променят грешните навици и да допринесат по конкретен начин за подобряване на околната среда.
  • Споделяне на добрия избор, който променя вредните навици за околната среда и здравето.

https://www.youtube.com/watch…

 

“ I WALK TO SCHOOL TO HELP MY PLANET ”- ЕTWINNING PROJECT

THE VOCATIONAL SCHOOL OF TRADE AND CATERING – VRATSA, BULGARIA

 

The Vocational School of Trade And Catering -Vratsa is working on an ongoing eTwinning project „I Walk to School to Help My Planet“ in partnership with schools from Turkey, Portugal, Greece and Italy. The project coordinator of the eTwinning project is Italy – Liceo Statale „Francesco De Sanctis“, Salerno. The project precedes the work and lays the foundations for a future project of the Erasmus + program, KD2, submitted this year, for which PGTR-Vratsa is the coordinator – KD229 „Health-chasers Offer Peace to Everyone“.

Our project is based on an eTwinning partnership. What inspired us in preparing our project was to find out how eagerly our students participate in the health and nature conservation project. We saw how welcome our students are and how aware they are of healthy living. The identification number of the project I walk to school to help my planet is 215965. It aims to achieve the following goals:

– To acquaint people with the consequences of daily habits on the environment.

– To check the environmental and unhealthy impact of excessive use of private vehicles.

– To make people aware of the health effects of green transport (walking, cycling).

– Get them to change bad habits and contribute in a concrete way to improve the environment.

– Sharing good choices that change harmful habits for the environment and health.

 

https://www.youtube.com/watch…