Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Програма ”SENIOR EXSPERTEN SERVICE”

РЕАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ”SENIOR EXSPERTEN SERVICE” STIFTUNG DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT GMBH С ГОСТИ –ЕКСПЕРТИ ОТ ГЕРМАНИЯ:

1.Алоис Оденхал от гр. Бон, Германия –специалист по хлебопроизводство и сладкарство. Реализиран 3 седмичен обмен на идеи и практики в ПГТР през февруари –март 2008г.

2.Йорг Унтербергер от Нюрнберг, Германия, специалист в областта на кетеринга в периода 14.02.2009-06.03.2009г.

3.Камиле Шумахер от Люксенбург, специалист по сладкарство и кулинария 04.11.2009-25.11.2009г.

4.Волфганг Амадеус Влум, специалист по готварство, 20.02.2011 -19.03.2011г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Със старта на Програмата „Учене през целия живот“ през януари 2007 г., eTwinning бе обособен като част от секторната програма Коменски, а Националното звено за координация по eTwinning е вече функционална единица в отдел „Съпътстващи дейности“ на Центъра за развитие на човешките ресурси.