Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проекти в ПГТР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ВРАЦА, УЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“№3

тел. 092/64 80 46  моб.тел. 0879219621 

email: pgtr_vratza@abv.bg www. pgtr-vratza.com

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

Проектите по Секторна програма „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“ са:

BG/06/Ь/PL-166058 “Интеграция и адаптация към европейските системи на обучение и квалификация в кетеринга”  на стойност 41 530 евро за периода 01.06.2006г.–30.05.2008г. двугодишен проект с партньор от гр.Кемниц, Германия.

LLP–LdV–VETRPO-07-BG-166138 “Мобилност и адаптация на европейските системи за професионално образование   в областта на туризма” с партньор институт  Виталис – Лайпциг, Германия на стойност 18 600 евро, едногодишен проект за обмен на 10 учители от ПГТР.

2008-1-BG1-LEO01-00310„Европейските образователни системи и междукултурният диалог – приоритет на професионалното образование в хотелиерството и ресторантьорството” VETRPO с партньор Система Турисмо, Потенца, Италия.

2008-1-BG1-LEO01-00370 „Европейски опит и развитие на професионалните компетенции в търговията и ресторантьорството”/ IVT/  Виталис – Лайпциг, Германия. Ползватели по проекта са 20 ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство от ХІ клас. Практиката се осъществи в страната домакин Германия 18.04.- 09.05.2009г. в продължение на три седмици.

2010-1-BG1-LEO01-03191„Усвояване и трансфериране на европейския опит в хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга”/ IVT/ с партьор от гр.Лайпциг, Германия.

2011-1-BG1-LEO01-04573  „Европейски иновации в туристическата и ресторантьорската индустрии“, с партньор  EUROPA HAUS LEIPZIG e.V.  от гр.Лайпциг, Германия.

2012-1-BG1-LEO01-06802 „Европейско измерение на професионалното обучение по хотелиерство и ресторантьорство” IVT с партньор  EUROPA HAUS LEIPZIG e.V.  от гр.Лайпциг, Германия

2013-1-BG1-LEOo1-08852 „Европейски хоризонти-професионален опит, иновации и креативност чрез усъвършенстване на квалификациите и компетенциите в сферата на ресторантьорантьорството, хотелиериерството и кетъринга“.

Проектите по Секторна програма „Коменски“  са:

Многостранни партньорства:

LLP-2009-COM–MP-096 ”Europe on a plate”за периода 01.08.2009 –31.07 2011г. Партньори по проекта са: Poland, Romania,Belgium, Spain, France, Portugal.

LLP-2009-COM–MP-097 „Save the planet!” за периода 01.08.2009–31.07.2011г. Партньори по проекта са Вucharest-Romania, Braga-Portugal, Xanthi,-Greece, Izmir-Turkey, Motala-Sweden, Opole-Poland, Roma-Civitavecchia – Italy.

2010-1-TR1-COM06-13641 4 № 2010-1-TR1-COM06-13641 4 „School Parliament”

Двустранен проект LLP – 2013-COM–BP-02  „Европейска кулинарна маса – иновации и креативност в професионалното образование” с партньор Гренвил, Франция. Мобилността е осъществена в периода 31.03.2014-11.04.2014 г.

Проектите на ПГТР по програма „Еразъм+“ са:

Ключова дейност КД1  – Образователна мобилност за граждани, KA102 – Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО:

В консорциум са реализирани:

2014-1-BG-01-KA102-000710 проект  по „Еразъм +“ КД1  Образователна мобилност за граждани, KA102 – Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО на тема „Обучение, практики и инициативи в туризма I“ в консорциум с  неправителствената организация „Български младежки форум“ и още две професионални гимназии в Дупница и Сапарева баня.

2016-1-BG01-KA102-023414 проект реализиран в консорциум с неправителствената организация „Български младежки форум“ с професионални гимназии от Кюстендил и Самоков  по програма „Еразъм +“ КД1  Образователна мобилност за граждани, KA102 – Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО  на тема  „Обучение, практики и инициативи в туризма II“. Проектът е спечелен от консорциум в състав ПГ по търговия и ресторантьорство, Враца, Професионална гимназия по туризъм, гр. Самоков, Професионална гимназия по туризъм „Н.Й.Вапцаров”, гр. Кюстендил и Сдружение ”Български Младежки Форум”, обл.Видин, общ.Белоградчик, с.Върбово. Продължителността на проекта е  01.06.2016 г. – 30.11.2017г. Партньор е професионално училище по туризъм от Гърция, полуостров Халкидики.

ПГТР самостоятелно е реализирала:

Ключова дейност КД1  – Образователна мобилност за граждани, KA102 – Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО:

2015-1-BG01-KA102-013869  “Образователна мобилност за европейски опит на предприемачески знания и умения в търговията и ресторантьорството“ по договор от 19.10.2015г.подписан между Организацията бенефициент Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси. Период на реализиране на проекта 1 юни 2015г.-31 май 2017г. Партньор по проекта е Висшето училище по хотелиерство на средиземноморието /CENTRO SUPERIOR DE HOSTELERÍA DEL MEDITERRANEO,VALENCIA, SPAIN/ от Валенсия, Испания.

2016-1-BG-01-KA102-023137 „Европейско партньорство за инициативност и предприемачество в търговията, ресторантьорството и туризма” по договор   сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София-номинирана  агенция от Европейската комисия за България  за Образователна мобилност за граждани, Мобилност на обучаеми и персонал в ПОО се реализира от ПГТР в периода  01.06.2016 г. – 30.11.2017г.  Партньор по проекта е Колеж по образованието „Темис“ от Гранадила де Абона, остров Тенерифе, Канарски острови /IEC TEMIS, Granadilla de Abona, SPAIN – Canarias/.

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ КД 101 „Мобилност на персонал в училищното образование“

2017-1-BG01-KA101- 035489  “ Creativity, Innovation, Motivation and New Methodology of Teaching” – 6 учителя са се обучавали с партньор от Флоренция,  Италия.

2018-1-BG01-KA101-047011 “21st Century Teaching: competence-based education, soft-skills and creativity” с 3 мобилности с партньор от Флоренция,  Италия.

2019-1-BG01-KA101-061318 SCHOOL OF THE FUTURE  с 4 мобилности с партньор Cappadocia Education, Турция

2020-1-BG01-KA101-078052 „Да подготвим учениците за пазара на труда“ с партньор от Флоренция,  Италия  с  6 мобилности в Ница, Дрогеда и Берлин.

Успешно е осъществено от екипа двустранно партньорство с Колеж по ресторантьрство в гр.Серпухов, Предмосковието, Русия и с гимназията по икономика и туризъм от гр.Парачин, Сърбия.

Учители от училището повишават своята квалификация в чужбина. Преподавател по английски език в училището взе участието в обучение: “The plus of Erasmus plus: ideas matching and project management in the Youth field” в OVIEDO, Asturias, SPAIN  за периода 17 -23.04.2017г.

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност   за   граждани“,  сектор   „Професионално     образование    и  обучение“ с Харта за ПОО:

2018 – BG01-KA116-047124 “European experience for a successful career” с партньор от  Малага, Испания.

2019-1-BG01-KA116-061533  Competencies, development, perspective“ с патньор от Римини Италия.

2020-1-BG01-KA116-078306 „Иновации и креативност за успешна кариера“ с партньори от Тенерифе, Канарски острови –Испания и Рим, Италия.

Ключова дейност КД2 КА229 „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, проекти само между училища.

2016-1-IT02-KA219-024266_3 „PUT YOURSELF IN A REFUGEE’S SHOES“ по „Еразъм+“

2018-1-PL01-KA229-051233_2   “BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE”

2018-1-PL01-KA229-051216_4    “Let’s salvage from oblivion“

2018-1-IT02-KA229-048029_3 “LET’S USE ENERGY USEFULLY“

2019-1-RO01-KA229-063748_2  European civic attitude through social entrepreneurship

2019-1-TR01-KA229-077352_2 THE FUTURE OF EDUCATION WITH YOU TUBE- YOUTUBER

2019-1-HU01-KA229-061010_3 GOod PrICTices

2020-1-BG01-KA229-079146_1 „Cinema-My Dream“ ще бъде финансиран. Партньори по проекта са колеги от Истанбул TR, Румъния, Словения и ПОРТУГАЛИЯ .

2020-1-TR01-KA229-092284_3 CULTURAL HERITAGE: FROM SEED TO CIVILIZATION ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+. Партньори са Турция /Люлебургаз/ – координатор, Франция, България, Румъния, Сърбия и Северна Македония.

2020-1-IT02-KA229-079959_4 „The best assistant of the teachers of English and Maths, Digital assesment“ с координатор Италия и партньори от Полша, Румъния и Турция.

2020-1-IT02-KA229-079059_6 „Cibo in circolo: un nuovo paradigma“ /“Don’t waste food: the teenovators“/  с партньори от Албания, Турция, Латвия, Румъния и Италия

Ключова дейност КД2 Сътрудничество в областта на иновациите и обмен на добри практики, KA202 – Партньорства, Стратегии за професионално образование и обучение“

2020-1-FR01-KA202-080100  “Echanger des méthodes innovantes pour l’inclusion de tous au sein de la génération future”

ИНЖ.РУМЯНА ПЕТРОВА

ДИРЕКТОР НА ПГТР, ВРАЦА

12.09.2020