Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проекти по „Коменски“

НАШИТЕ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ПОЛУЧИХА НОВ ПРОСТОР ЗА РАЗВИТИЕ, ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”, ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”. ПРОЕКТИТЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

  • По Секторна програма „Коменски“ – Многостранни партньорства: № LLP-2009-COMMP-096 Europe on a plateза периода 01.08.2009 –31.07 2011г. Партньори по проекта са: Poland, Romania,Belgium, Spain, France, Portugal. По този проект се провеждат дни на румънска, полска, белгийска и т.н. кухня и това е един добър вътрешно квалификационен фактор за повишаване на качеството на образование на нашите ученици.
  • По Секторна програма „Коменски“ – Многостранни партньорства: с наименование Save the planet!” по договор № LLP-2009-COMMP-097 за периода 01.08.2009–31.07.2011г. Партньори по проекта са:

Bucharest, Romania, Braga, Portugal, Xanthi, Greece, Izmir, Turkey, Motala, Sweden, Opole,Poland,Roma- Civitavecchia, Italy.

  • По Секторна програма „Коменски“ – Многостранни партньорства на Програмата „Учене през целия живот” проект № 2010-1-TR1-COM06-13641 4 № 2010-1-TR1-COM06-13641 4 /Ирма Емилиянова/  на тема „School Parliament” – за двугодишен период 01.08.2010–31.07.2012г.  По този проект 24 учители и ученици ще реализират мобилности в следните държави-партньори: Холандия, Полша и Турция.
  • Двустранен проект LLP – 2013-COMBP-02  „Европейска кулинарна маса – иновации и креативност в професионалното образование” с партньор Франция. В периода 31 март–11 април 2014 г.  20 ученици и 4 учители от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца осъществиха  мобилност в гр.Гранвил – Франция по проект „Европейска кулинарна маса–иновации и креативност в професионалното образование” LLP- 213-COM-BP-02 по секторна програма Коменски, двустранни партньорства. Проектът се фокусира върху развитието на диалога между две европейски страни в областта на кухнята, традициите, навиците и културата на младите хора. Основна цел на проекта е повишаване интереса на учениците в областта на гастрономията и готварството. Ученици и учители  усвоиха някои от особеностите  на френските ястия, изтънчеността на френските десерти и изискаността на обслужване в ресторанта. Бяха обменени творчески и иновативни методи и подходи за общуване и преподаване на младите хора. Разменени бяха  материали за теоретично и практическо обучение. Докоснахме се не само до френското кулинарно изкуство, но и френската история и култура, чрез посещения на остров Мон Сен Мишел и градовете – Кан /Нормандия/ и Париж.