Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Save the Planet

tmp3499                                                             tmpCBE7

 

 

 

ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” С НАИМЕНОВАНИЕ „SAVE THE PLANET

Спечелен проект по национална програма „Коменски” с наименование № LLP-2009-COM-MP-097 „Save the planet!” 01.08.2009 –31.07 2011г. Партньори по проекта са: Bucharest, Romania, Braga, Portugal, Xanthi, Greece, Izmir, Turkey, Motala, Sweden, Opole, Poland, Roma- Civitavecchia, Italy.От 16.10.2009 до 21.10.2009г се проведе първата работна срещпроекта ACTION: SAVE THE PLANET, в Букурещ, Румъния.

 

s2

s1

 

 

 

 

 

 

s3

s5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В изпълнение на Проект „ACTION: SAVE THE PLANET!” по договор № LLP-2009-COM-MP-097 в периода 13-16.12.2009г. sпет учителя и четири ученика посетиха нашия партньор  от Ксанти, Гърция – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ. Целта на проекта е  екологичното образование.  Адресиран е до учители и ученици от всякакви възрасти. Философията на проекта е основана на необходимостта от споделяне на информация за сегашното състояние на околната среда,  познаване на факта, че всеки от нас оказва влияние на това състояние и чрез присъединяване към действията и измеренията на ( училище, семейство, общност, страни, континенти, цялата планета), ние можем да я направим по-добра.

s4

Трябва да разберем ролята на всеки  един от нас в постигането на по- здравословен свят. Нашето поведение и роля трябва да бъде действие. На 12.12.2009г. отпътувахме за град Ксанти – Гърция, където се проведе втората работна среща между партньорите от Румъния, Турция,Испания, Италия, Швеция, Полша, Гърция и Португалия включени в проект ACTION: SAVE THE PLANET.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Екипът на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр.Враца се състоеше от пет учителя : инж.Румяна Петрова – Директор на училището, Диана Петкова-Конецовска -координатор на проекта и учител по предметите от философския цикъл,Николай Иванов – преподавател по немски език, Силвия Атанасова –учител по информационни технологии, Борислав Иванов –учител по география. Четиримата ученика участвали в мобилността са от единадесети клас : Камелия и Елизабет 11-ти Б клас, Виктор и Емануил от 11-ти А клас от ПГТР гр.Враца.Настанихме се в хотел Xanthippion 28th October 212.Целта на срещата в Гърция бе:

 1. Създаване на европейско пространство за образование, научниизследвания и действия, за да се реализират някои иновативни крайните продукти заедно;
 2. Постигане на ефективно сътрудничество между партньорите за анализи, дискусии, лице в лице дебати по отношение на проблемите и трудностите;
 3. За да предприеме необходимите действия, за да има резултат и крайните резултати за проекта;
 4. Укрепването и разширяването на транснационалното сътрудничество, на практика на механизма за управление на проекти;
 5. Разработване на необходимите средства за оценка на напредъка на проекта ASP;
 6. За насърчаване на отворена култура на организациите, към ценностите на толерантността, солидарността, сътрудничеството с цел постигане на общи цели и взаимно разбирателство.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Теми от дейността:

 1. Въпросник – анализ на потребностите
 2. Учебно ръководство за екологично образование
 3. Дизайн на сайта
 4. Изпълнението на проекта ASP от януари до юни
 5. Оценка на проекта

Работните срещи бяха организирани в партньорското училище Mikro Evmoiro, Xanthi.

Първата работна срещата започна с анализ на проведената анкета -представяне на резултатите от прилагането на въпросника / интервюта за студенти от всеки партньор (кратък доклад):

 • резултатите от оценката на техните знания, умения и отношение към околната среда въпрос;
 • техните нужди и интереси в училище;

Всички партньори от Румъния, Турция, Испания, Италия, Швеция, Полша,Гърция, Португалия презентираха резултатите си.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На втората работна среща се избраха екипи за изготвяне на Учебно ръководство за екологично образование. Нашето училище ще работи в екип с училището от Португалия. Задачите за всеки партньор са изработване на необходимите материали за проекта, крайни продукти, които предстои да бъдат направени по време на първата година от проекта. Обсъдиха се финалните продукти между партньорите, както и създадените във всяка образователна институция. Дизайнът на web site на проекта и необходимите материали,

предоставени от всеки партньор (шведски партньор) се обсъди на третата работна среща в партньорското училище Mikro Evmoiro, Xanthi.Дискутираха се следните теми:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Изпълнението на ASP проект от януари до юни (дискусия за уреда на ASP проект за подобрения във всяко училище партньор):

 • дейности с ученици;
 • дейности с екипа по проекта

Направи се оценка на ASP проект през последните две години;

– Проект за самооценка

 • вътрешно оценяване
 • Инструменти за оценка на напредъка на проекта
 • въпросник, предложен от румънските партньори

– Оценка на среща по проекта;

– Обсъждане за следващото заседание;

През този период на мобилност посетихме много забележителности в Ксанти (на гръцки: Νομός Ξάνθης, Номос Ксантис) е ном в РепубликаГърция, част от областта Източна Македония и Тракия. На север номътграничи с Република България, на запад с номите Драма и Кавала, на изтокс Ном Родопи, а на юг с Егейско море. Ном Ксанти заедно с Ном Родопи и Ном Еврос образува гръцката част от Тракия – Западна Тракия. Площ –1 793 км², население – 101 010 жители. Център на нома е град Ксанти(Ξάνθη). 23 000 от жителите на ном Ксанти са българоговорещи мюсюлмани, които имат предимно турско самосъзнание. Гърците, местнии потомци на бежанци от Източна Тракия, заселени в областта през 20-те години на 20 век, са съсредоточени главно в самия град Ксанти, в който има голяма колония от българи-християни от Костурско.Разгледахме манастирът ,,Свети Никола“ построен във водите наТракийско море-най-северната част на Бяло море. Намира се на 25 км от Ксанти и на 25 км от Комотини, в община Авдира , в едно красиво селище- Порто Лагос. До манастира се върви по дървено мостче. В момента еобитаван само от 3 монаси. За да се стигне до параклиса отново сепродължава по дървен мост, още по-навътре в морето. В близост се намираи езерото Вестонида, обитавано от защитени животински видове.Посещетихме институцията, която е свързана със защитата на живота на езерото същевремено и обучителен център за деца.Делтата на Места е наричан Коджа орман, или Голямата гора, еедин от най-големите по Средиземноморието региони с влажни гори. В миналото обаче човешката дейност е унищожила сериозна част от него -влажните зони са много подходящи за земеделие, а пясъците на реката саценен ресурс за строителния сектор. Много от разклоненията на делтата сабили преградени и реката е била заставена да се свие в един основен ръкав.Днес местността е защитена по Рамсарската конвенция и по „Натура 2000″, а местни НПО-та опитват да възвърнат автентичния й вид с различни проекти като този, по който върху 60 ха са засадени нови гори с типични заместността дървесни видове и храсти, или пък друг за свързването назатрупани в миналото ръкави към основното корито на реката.Делтата на Места днес е и част от неотдавна създадения национален парк“Източна Македония и Тракия“, който обединява около 1100 кв.кмтеритория от Кавала до община Родопи. В територията на парка влиза още 2 големи и 18 малки сладководни езера, 22 брахични (смесени -сладководни и солени) лагуни с обширни солени блата и тръстикови легла,както и 50 км с пясъчни дюни по крайбрежието. Лагуните на Порто Лагос заедно с езерото Вистонида, лагуните Ератино и самата делта на Места са истински рай за любителите на наблюденията на птици Тук се срещат над 320 вида, сред които множество редки и защитени екземпляри, редки видове орли, пеликани, ибиси, костенурки, както и постоянна популация от 5000 розови фламинго.Изключително красиво и интересно е и дефилето на реката, което също попада в пределите на националния парк. Виейки се сред най-южнитечасти на Родопите, реката създава спиращи дъха гледки, също защитени от“Натура 2000″ и от гръцкото законодателство. Почитателите на екотуризма могат да извървят 7-8 километра по протежение на реката по екопътека,издълбана направо в скалите – наследство от строителите на старата жп линия, по която днес минава“Ориент експрес. Ксанти е изключително спретнат, динамичен, пъстър и жив град въпреки неголемите му размери -около 65 000 жители. Наличието на университет осигурява „ресурси“ за нощен живот, а заведения не липсват – малки и стилни барове, клубове с музика на живо, кафенета и разкошни сладкарници, с които градът е известен.Но съкровището на Ксанти е старият град, който разгледахме – един от най-добре запазените въобще в Гърция, който се е развил особено много в периода от 1860 до началото на Първата световна война. Това е времето,в което процъфтяват производството и търговията с висококачествен тютюн, а местните търговци и производители се замогват и вдигат разкошни къщи – над 2000 от тях са запазени в стария Ксанти. В миналото този град с развита търговия е бил и изключително интернационален. Тук спокойно и охолно са съжителствали гърци, евреи, арменци, турци,българи и това е дало своето отражение на архитектурния облик на стария град.Повечето от старите къщи са реставрирани и са превърнати в барове,сладкарници, галерии, музеи, читалища и културни центрове – именно тук е центърът на нощния културния живот на града.Разгледахме гр. Драма и Археологическия музей, който се намира в близост до Общестествения парк – район изпълнен със зелененина и поточета. Тук научихме повече за историята на Драма от праисторически времена до периода на турската окупация и годините в този промеждутък,познания за предаваните традиции и разнообразието в културното наследство на областта. Възхитихме се от гр.Кавала – красивият амфитеатрално разположен над Егейско море град, срещу остров Тасос.Попадаме на място, оградено от една страна с високи и прекрасни планини, от другата – морето. Преведено на български Кавала означава Каменна стълба, минало и настояще са вплетени от всяка къща, зид, от камъче нашепващо ни историята.На 17.12.2009г. безпроблемно пристигнахме в България – обогатени със знания от партньорските институции, впечатлени от гръцката култура,бит и емоция.

През месец юни се проведе четвъртата визита по проекта в град Ополе, Полша. Ръководители бяха Диана Конецовска и Николай Иванов. Участваха ученици от десетите класове: Вяра Руменова, Памела Ачкова, Алекс Ачков и Александър Ангелов. Посетиха местното училище, запознаха се с културни забележителности и обекти, Дино парка в град Красеьов, дворец “Kamien Slaski”- светилище  използвано за седалище от няколко благородни семейства.Посетиха  “Moszna”- дворец разполагащ с нео-готика и нео-Възраждане, с парк с декоративни дървета , храсти и конеферма, “Stobraweski Landscape Park” с представяне на барбекю,”Podstawowe Gatunki Lasotworcze “ за запознаване с местната флора и фауна. Обсъди се крайния продукт за първата година по проекта – Ръководство за екологичното образование и Въпросник самооценка изготвен от всяка държава. Гостите са настанени в хотел “Фестивал” – град Ополе. В програмата са включени посещение на местното основно училище, представяне на сувенири от природни материали, пътуване до град Краков и посещение на замъка “Вавел”, посещение на Марианската църква и квартала “Старо е место”, посещаване на Алшвиц.

Учениците от ХІ а клас на ПГТР на  30.11.2009г. представиха своя открит урок „Зелена икономика”. Ръководител на проекта е преподавателката по икономика Стела Русинчовска. Гост на проявата бе Мария Панайотова ръководител на центъра „Европа директно”на Търговско промишлената палата в гр.Враца. България може да се окаже най-облагодетелствана страна от прехода към зелена икономика, тъй като съпътстващите дейности за производството на чиста енергия или екологични продукти и услуги са относително най-много и малък брой заети дават голяма част от БВП, според докладът на Европейската комисия. Управленската програма на правителството на ГЕРБ също предвижда България да залага на разкриването на зелени работни места.

Учениците акцентуваха на  понятията ефект и ефективност на ”зелената” икономика.Под  мотото „Запази планетата” техния открит урок завърши със засаждане на храст до пилона на училищния трикольор.

s12

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

През месец януари 2010 се състоя среща с представители на партия ГЕРБ  и се дискутираха ефектите на взаимодействието човек-природа и участие в конкурс на тема „Представи си! Създай! Бъди иновативен!” под патронажа на българският евродепутат Владимир Уручев, в категория „Изкуство”. През същия месец нашето училище е избрано от 742 училища от пет региона в страната за представително на проекта „Европейски училища за жива природа“ към младежка организация гр.Пловдив с ръководител Атанас Ковачев чрез предложения, идеи за сътрудничество, готови продукти и презентации. Одобрени сме и избрани за представяне на проектите ни в Австрия на световната среща тази година. През месец февруари изготвихме  костюми от отпадъчни материали, хартии или опаковки съвместно с учениците от НУ „Иванчо Младенов“.

s14

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

s10По време на Зимния спортен празник участвехме в почистване на Врачанския Балкан.Високо в планината  в м.”Леденика” се състоя среща с кмета на гр. Враца г-н Костадин Шахов и проведохме разговор за проблемите свързани с опазване на околната среда във Враца.

На 22.03.2010г. в училище открихме изложба „Опазване на околната среда“. Участваха включени в проекта ученици, учители  и други желаещи от всички класове с представяне на плакати, брошури, календари.

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

s19

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

s18

s16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 24.04.2010  участвахме в Общински пролетен спортно-туристически събор „Леденика- 2010“. Целта бе опознаване на природните забележителности в град Враца. На 22.04.2010 във връзка със Световния ден на Земята ученици от клуб „Туризъм“ участваха в открита дискусия с ученици от други училища и личности, свързани с проблемите  и начините за опазване на околната среда. Дискусията се състоя в Областна Управа.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

s23

 

 

 

 

 

 

 

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

На 22 април 2010г. във връзка с Деня на Земята учениците на  ПГТР Враца засадиха 50 дръвчета и 50 храсти. s8В училището се проведе конкурс за най-добре озеленена класна стая. Победители са учениците от ХІ а, Х д и ХІІ а клас. Директорът на училището инж.Румяна Петрова награди победителите в конкурса за озеленяване, както и отличилите се в засаждането ученици. Участниците в проект „Запази планетата“ по програма „Коменски“ на Европейския съюз откриха  „Зелен кът“ в училището – изложбена зала с табла, фотоси, материали, много цветя  и др. Целта на всички дейности е екологично възпитание на подрастващите  и  обединение на хората на планетата в защита на околната среда.  Клуб „Туризъм“ изпрати отворено писмо до Областния управител, Кмета на Община Враца, Началника на РИОСВ и Началника на РИО на МОМН.

Мероприятието е  под мотото „Природата е наш дом“На 16.04.2010  ученици от клуб „Туризъм“ участваха в открита дискусия с местните власти и институции на тема „Биоразнообразието в моя роден край“.

s29s30s31

 

 

 

 

 

 

 

 

На 15.04.2010.   ученициучастваха във фотоконкурс „Биоразнообразието. Всички ние сме част от него“, организиран от Представителството на Европейската комисия в България.

s33

s32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализирхме мобилност по проект „Да спасим планетата“ за периода 15.05. – 21.05.2010 г. в гр.Мотала, Швеция с участници Диана Петкова – Конецовска и Ирена Димитровска. Представяне на Ръководството за екологично образование от всички държави и дейностите осъществени с учениците и учителите през Програмата  на проекта включва: Работа в училище  INTER MILIA по проекта. Представяне на разработеното училищно ръководство по околна среда от отделните партньори по класове. Презентация на първата среща. Представяне на осъществените дейности от учители и ученици по проекта от партньорите в периода между януари  и май 2010г. – портфолио; СД; брошури; постери; календари и други. s45Посещение на библиотеката в град Мотала, в която бяха представени дейностите осъществени от Шведската група. Посещение в завод за рециклиране на отпадъци – Tuddarp Шведски нощи – представяне на шведски традиции и обичаи в местност близо до град Мотала.Обиколка на Националния парк Омберг. Обяд в град Vadstena.Отпътуване за Стокхолм. Посещение на Шведския парламент. Среща с Матс Пертоф – депутат от Екологичната комисия. Обиколка из Стария град на Стокхолм.Разходка с корабче из архипелага и вечеря на остров Fjäderholmarna.

На 21.10.2009г. безпроблемно пристигнахме в България – обогатени със знания за партньорските институции и образователни системи, впечатлени от шведската култура, бит и емоция.

Клуб туризъм на ПГТР – Враца взе участие в Общински хепънинг на 04.06.10г. в концертната зала на Община Враца, посветен на международната година на биологичното разнообразие. Участие взеха учениците:  Вяра Руменова Николова, Магдалена Петрова Ценова и Георги Иванов Иванов с ръководител –  Диана Конецовска.

s37

s36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През юни 2010г. учениците  от ПГТР – Враца участваха в 64-тия Национален туристически поход по стъпките на Ботев “ Козлодуй – Околчица “  в периода 27.05.2010г – 02.06.2010г. Получиха грамоти за успешното си представяне, за дисциплина на групата и екология.  Ръководители на групата от бяха  Диана Конецовска и Николай Иванов.

s42

 s41

s43

Ученици от нашето училище участваха във фото-сафари в местността „Божия мост“ по случай Международния ден на биологичното разнообразие. С  10 снимки  учениците участват в конкурс и ще се представят на 04.06.2010г. пред Община Враца.

Екип от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство отпътува на 24.10.2010 г. за работна среща в град Измир – Турция  между партньорите включени в проект ACTION: SAVE THE PLANET. Екипът се състоеше от инж. Румяна Йорданова Петрова – директор на училището,  Диана Петкова-Конецовска – координатор на проекта и преподавател на предметите от философския цикъл и Силвия  Тодорова Атанасова – преподавател по информационни технологии.  s45Програмата  на проекта се реализира по предварителна съгласуваност между партньорите. .  Представи се  на последната версия на Ръководството  по екологично образование от всеки партньор.Оценка на резултатите  и продуктите  получени по време на първата година от проекта. Разпространени се на плана за втората година по проекта 2010/2011 г.  Държавите партньорки представиха на последната версия на Ръководството  по екологично образование. Организираха се  екипи за осъществяване на дейностите, предвидени за втората година на проекта. Дискутира се изготвянето на Методическо ръководство за екологично образование –  вторият голям готов  продукт.Посетиха партньорското  училище  Gölcükler Adnan Olcay İlköğretim Okulu, направиха  обиколка на град Измир: центъра и  конаците  Kemeraltı, стария град Тире, (Ephesus) – Meryem Ana /Света Богородица/, Sirince Село – Селчук. Работата по проекта включваше е оценка на резултатите и продуктите получени през първата година на проекта, портфолио за първата година на проекта  и Организиране на екипите за осъществяване на дейностите предвидени за втората година на проекта.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

s54

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В периода 09.12.2010г. до 16.12.2010г.  екипът от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство осъществи мобилност в  град Барселона, Испания където се проведе  работна среща  между партньорите от Румъния, Турция, Испания, Италия, Швеция, Полша, Гърция и Португалия включени в проект ACTION: SAVE THE PLANET. Екипът на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр.Враца се състоеше от следните учители : инж. Румяна Петрова – Директор на училището, Диана Петкова -Конецовска  – координатор на проекта и учител по предметите от философския цикъл, Силвия Атанасова – учител по информационни технологии,  Ирма Емилиянова – учител по английски език и един ученик -Даниел Росенов. Обсъди се Методическото ръководство, плана за разпространение на дейностите по проекта.

s67

s64

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Посети се тяхното училище и забележителности на гр. Барселона, като Площад Испания, Прекрасните фонтани, Главната  и най-стара търговска улица, Саграда фамилия, Музея на науката, Аквариума, Манастира Монсерат и много други забележителности.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

j4

j6

j2

j8

 

 

 

j3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 05.11.2010г. учениците от ПГТР   Людмила Петрова, Георги Иванов, Цветелина Ангелова, Мартин Илиев  и Памела Ачкова участваха в засаждането на „Европейска гора“ от 27 дръвчета, колкото са страните членки на Европейския съюз. Клубът по тризъм към ПГТР ще стопанисва 6 дръвчета – брезички, туя и борчета.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA