Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

School Parllament

tmp3499                                                                                                               tmpCBE7

 

 

СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ“ – МНОГОСТРАННИ ПАРТНЬОРСТВА: ПРОЕКТ № 2010-1-TR1-COM06-13641 4 НА ТЕМА „SCHOOL PARLIAMENT”

Секторна програма „Коменски“ – Многостранни партньорства: проект № 2010-1-TR1-COM06-13641 4 на тема „School Parliament” – за двугодишен период 01.08.2010 –31.07 2012г.  По този проект 24 учители и ученици ще реализират мобилности в следните държави-партньори: Холандия, Полша и Турция.”Училищен парламент” е проект на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство за многостранни партньорства по секторна програма „Коменски” на Европейския съюз. Партньори по проекта са училища от Турция, Полша, Холандия като координатор на проекта е турското училище.В периода 27.11 – 01.12. 2010г. във Враца гостуваха 7 учители и 18 ученици от партньорските организации. Визитата на нашите партньори във Враца включваше работни срещи, посещение на учебни часове на домакините от ПГТР от чуждестранните ученици, запознаване със природните и исторически забележителности на региона – пещерата Леденика , природонаучен център „Натура”, посещение на историческия  и етнографския  музей, посещение на Българския парламент и разглеждане на забележителности в гр. София, столицата на България.Звучаха народни песни, виха се кръшни хора, дегустираха се вина и традиционни български ястия в ПГТР – Враца и на прощалната вечер в механа „Нашенци”.Сертификатите на участниците в срещата връчи директорът  на ПГТР – Враца инж. Румяна Петрова.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целита на проекта са:

Да се открие Ученически парламент и следователно да се осигури участие на учениците-участници в училищната администрация и да създаде по демократична среда в училище.
Да се формира демократично съзнание в участващите организации.
Да накара учениците да се изразяват пред публика и активно да участват в избирателните кампании.
Да съдейства за придобиване на граждански умения у учениците
Да даде на учениците демократична култура и да развие плуралистично съзнание.
Да подготви учениците за ситуациите на реалния живот.
Да допълни уменията на участниците, комуникация, адаптиране към демократично лидерство и съставяне на обществено мнение.
Да накара учениците да познават тяхната собствена култура, и другите култури и да приема другите с толерантност.
Да дадат важност на принципа на равенството.
Да развиват добри модели в администрацията.
Да подобряват комуникацията на чужд език.
Да развиват желание за изучаване на други езици и култури.

 

Дейностите, които предстоят за реализация са:

Стартиране на избирателна кампания.
Подготовка на плакати, диплянки, брошури от учениците – кандидати за изборите.
Срещи в Полша, Холандия, Турция и България. Споделяне на познанията  на всички участници.
Посещение на училищата и наблюдаване на дейностите.
Развитие на стратегии за културно различие.
Развитие на стратегии за културно различие.
Извличане на полезния опит на страната.
Развитие на стратегии за по-добро управление.
Дискутиране на дейностите на парламента и колективно обсъждане на проблемите.
Наблюдаване на добрите практики и споделяне на слабите и силните аспекти на приложението.
Представяне на страната, управлението и демокрацията в страната във вестника от учениците.

Стартиране на избирателна кампания.
Подготовка на плакати, диплянки, брошури от учениците – кандидати за изборите.
Срещи в Полша, Холандия, Турция и България. Споделяне на познанията  на всички участници.
Посещение на училищата и наблюдаване на дейностите.
Развитие на стратегии за културно различие.
Развитие на стратегии за културно различие.
Извличане на полезния опит на страната.
Развитие на стратегии за по-добро управление.
Дискутиране на дейностите на парламента и колективно обсъждане на проблемите.
Наблюдаване на добрите практики и споделяне на слабите и силните аспекти на приложението.
Представяне на страната, управлението и демокрацията в страната във вестника от учениците.

 

По проекта държави-партньори са България, Холандия, Полша и Турция:

1.Враца, България –  Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

2.Zarzecze, Poland – Publiczne Gimnazjum im Jana Pawlallw Zarzeczn

3.Zeist, Netherlands – KSG De Breul Dutch

4.Mus, Turkey – Mus Fen Lisesi

 

Период на реализация на проекта 01.08.2010-31.07.2012Г.Финансиране от ЕС 20 000 евро.