Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проект КПРПС

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство се включи в обучение дейност 1, кампания IV по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема: STE(A)M – концепция и приложение в образованието с лектори доц. д-р Николай Цанков и д-р Иво Дамянов в периода 28.05.2021г.-09.06.2021г.

.