Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Проект „ECO NET“

Проект за развитие и изграждане на мрежа на учебно-тренировъчните фирми в Югоизточна Европа – от 2005/2006 учебна година и понастоящем. ECO NET е символ на международно коопериране, съвместно учене и стабилно партньорство в една разширена Европа. Изпълнението и съфинансирането на проекта се осъществяват по поръчение на Федералното министерство на образованието, науката и културата на Република Австрия от КултурКонтакт Австрия и Бюрата за проекти k.education в Белград, Букурещ, Подгорица, Сараево, Скопие, София, Тирана и Загреб. В България проектът се осъществява в сътрудничество с Министерството на образованието и науката. Учебно-тренировъчната фирма е един иновативен, ориентиран към практиката метод на обучение – модел на предприятие, в който процесите, протичащи в реалното стопанско предприятие, стават прозрачни за учебния процес. При това в симулираната стопанска действителност с реално съществуващи национални и международни партньори се насърчава усвояването на ключови квалификации, като умение за работа в екип, готовност за постигане на успех, гъвкавост и устойчивост на натоварване, готовност за вземане на решения, компетентност за решаване на конфликти и преди всичко усет за междукултурните отношения. Затова училищното ръководство реши да приложи модела гъвкаво според съответните образователни потребности на нашите ученици. През 2005/2006 г. в ПГТР се учредяват още две ученически фирми по проект ЕСО-NET за развитие на учебно тренировъчни фирми в Югоизточна Европа. Методическото ръководство се осъществява от Маринка Русева и Магдалена Гергова, получили сертификати от Центъра за учебно тренировъчните фирми – София. Фирмите са „Фанагория” – за недвижими имоти и „Speed net” – за търговия с леки автомобили и мотори. И двете са учредени в ХІ б клас и вземат участие в панаира на учебно тренировъчните фирми, проведен в гр. Пловдив.

През учебната 2005/2006г  са сформирани две групи  ЗИП за работа в учебно тренировъчна фирма, по 3 часа седмично/група в ХІІ клас. През учебната 2006/2007 функционират също две групи за работа на учениците в учебно-тренировъчна фирма към център за учебно-тренировъчни фирми към МОМН. През учебната 2007/2008 функционират също четири групи за работа на учениците в учебно-тренировъчна фирма към център за учебно-тренировъчни фирми към МОМН. През учебната 2008/2009 функционират също четири групи за работа на учениците в учебно-тренировъчна фирма към център за учебно-тренировъчни фирми към МОМН – 2 учебно тренировъчни фирми и 2 групи за подготовка за УТФ. През учебната 2009/2010г. функционират 2 учебно тренировъчни фирми и 2 групи за подготовка за УТФ. Лиценцзиран преподавател е Маринка Петрова. През учебната 2010/2011г. продължаваме работа в учебно тренировъчна фирма по проект ЕКО НЕТ в 144ч. в ХІ а клас и по 124ч. УП УТФ в ХІІ а клас – две учебни групи с Маринка Петрова, лицензиран преподавател. През учебната 2011/2012г. работата  в учебно тренировъчна фирма в 72ч.е  в ХІІ б клас УП УТФ отново с Маринка Петрова.

На 22 и 23.04.2010 година в гр. Пловдив се проведе ХІІІ Международен панаир ТФ „Фест 2010 ” на учебно-тренировъчните фирми в сферата на  професионалното образование. Участие в панаира вземат 76 български фирми и 21 чуждестранни от Македония, Румъния, Финландия и Черна гора. От ПГТР – Враца, участие като изложител взема   УТФ „Фанагория” ООД, с предмет на дейност търговия с недвижими имоти. Учениците, с ръководител г-жа Маринка Русева достойно представиха своята фирма и успяха да сключат 12 сделки на обща стойност 75 550 лева. Фирмата бе и една от 14-те отличени с участието си в проект – „Социално отговорен бизнес”, по инициатива на Българския младежки форум на бизнес лидерите.

            На 07.03.2016г. тържествено бе отбелязана десет годишнината от регистрацията на първите учебно-тренировъчни фирми /УТФ/ в ПГТР,  Враца през 2004/2005 учебна година. Инициатори на събитието са учениците от ХІв клас, професия „Търговски представител” с ръководител Маринка Петрова, които през тази учебна година поеха работата в УТФ „Фанагория”ООД. Концепцията за учебно-тренировъчната фирма осъществява един обхватен метод за учене и обучение, ориентиран към личността на ученика, дава практическа насоченост на обучението и спомага за включване на най-новите технологии в обучението – комуникацията чрез интернет.

Картина1