Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Твоят час

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Работа по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

Инструкция за изпълнението на дейностите по проекта

Клубове за учебната 2017/2018 г.

1. Клуб „Езикова култура“

Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Езикова култура“

  Категория: Български език и литература Предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Усъвършенстване на езиковия изказ на учениците

Татяна Любенова Донева

2. Клуб „България-моята родина“

Категория: Гражданско образование Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 6.11.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „България-моята родина“

  Категория: Гражданско образование Предлага се от 6.11.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Изучават се органите на държавна власт, обществени организации и структура на обществото.

Николай Вълов Иванов

3. Клуб „Пътешественик“

Категория: География и икономика Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 18.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Пътешественик“

  Категория: География и икономика Предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Учениците ще задълбочават знанията си по География и икономика, като проучват различни региони на Света.

Диана Веселинова Иванова

4. Клуб „Аз се справям“

Категория: Математика Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 18.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Аз се справям“

  Категория: Математика Предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Отстраняване на пропуски по ДОС

Цветана Генова Паралюзова

5. Учебно предприятие „Моят бизнес“

Категория: Предприемачество и обществена среда Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Учебно предприятие „Моят бизнес“

  Категория: Предприемачество и обществена среда Предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Учениците ще придобият знания и умения по предприемачество. Ще научат отличителните черти на предприемача, ще извършват проучвателна дейност на велики предприемачи от миналото и настоящето и ще предлагат свои бизнес идеи.

Маринка Георгиева Петрова

6. Клуб „Кулинарна живопис“

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 16.10.2017 г. до 15.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Кулинарна живопис“

  Категория: Техника и технологии Предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Запознаване на учениците с различните видове кухни.

Маргарита Ангелова Григорова

7. Клуб „Европейци“

Категория: Английски език Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 7.11.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Европейци“

  Категория: Английски език Предлага се от 7.11.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Подобряване комуникатвините умения по английски език

Ивка Георгиева Николчова

8. Литературен клуб „Родна реч“

Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Литературен клуб „Родна реч“

  Категория: Български език и литература Предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: В клуб „Родна реч“ ще се постави акцент върху анализа и интерпретацията на художествените текстове. Учениците ще задълбочат своите знания за правописната и пунктуационна норма в българския език. Подготовката включва: възприемане и осмисляне на литературни произведения, анализиране на художествени творби, практически тестове и създаване на текстове с интерпретативен характер.

Огнян Горанов Николов

9. Клуб „Да се храним здравословно“

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Да се храним здравословно“

  Категория: Техника и технологии Предлага се от 18.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Запознаване на учениците с принципите на здравословното хранене, веганство, вегетарианство, диети.

Боряна Ангелова Николова

10. Клуб „Българска трапеза“

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 18.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Българска трапеза“

  Категория: Техника и технологии Предлага се от 18.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Запознаване на учениците с българската традиционна кухня , любопитни факти за българските обичаи и ястия, които се приготвят за най-популярните български празници,за традиционните ястията от различните географски области на страната ни.

Цветомира Валериева Иванова

11. Клуб „Велика България“

Категория: История и цивилизации Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб “ Велика България „

  Категория: История и цивилизации Предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Развитване на знания умения и компетенции

Тодор Иванов Тодоров

12. Клуб „Моята фирма“

Категория: Предприемачество и обществена среда Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 17.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб “ Моята фирма „

  Категория: Предприемачество и обществена среда Предлага се от 17.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Запознаване на учениците с дейностите свързани с откриване, регистриране, организация и управление на собствена фирма. 

Ирена Емилова Димитровска -Андреева

13. Клуб „I cook in English“

Категория: Английски език Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 18.10.2017 г. до 15.5.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „I cook in English“

  Категория: Английски език Предлага се от 18.10.2017 г. до 15.5.2018 г.
  Описание: Придобиването на по-високи езикови знания и умения по английски език, както и подобряване и усвояване на основни стратегии за учене и общуване на английски език, като чужд език по професията.

Мариана Иванова Стефанова

14. Клуб „Европейска кухня“

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 18.10.2017 г. до 15.5.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Европейска кухня“

  Категория: Техника и технологии Предлага се от 18.10.2017 г. до 15.5.2018 г.
  Описание: Учениците ще усъвършенстват уменията си за приготвяне на международни ястия.

Димитрана Захариева Захариева-Вълчова

15. Клуб „Кухнята през вековете“

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 19.10.2017 г. до 15.5.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Кухнята през вековете“

  Категория: Техника и технологии Предлага се от 19.10.2017 г. до 15.5.2018 г.
  Описание: Учениците ще усъвършенстват уменията си за приготвяне на международни ястия.

Петя Луканова Янчик

16. Клуб „Човекът на съвременния свят“

Категория: Гражданско образование Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 18.10.2017 г. до 15.5.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Човекът на съвременния свят“

  Категория: Гражданско образование Предлага се от 18.10.2017 г. до 15.5.2018 г.
  Описание: Развиване на знанията и уменията за самоопределяне в обществените взаимоотношения

Явор Димитров Илиев

17. Клуб „КЮ-ТАЕКУОНДО“

Категория: Индивидуални спортове Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб “ КЮ-ТАЕКУОНДО „

  Категория: Индивидуални спортове Предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Придобиват познания в КЮ-ТАЕКУОНДО

Георги Кръстев Кръстев

18. Клуб „Ние сме компютърно грамотни“

Категория: Информационни технологии Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 17.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Ние сме компютърно грамотни“

  Категория: Информационни технологии Предлага се от 17.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: В програмата са предвидени часове за надграждане на знанията по текстообработка, електронни таблици и компютърна презентация.

Галина Тодорова Генчева

19. Клуб “ Дигитален свят“

Категория: Информационни технологии Дата на публикуване: 11.9.2017 г. Период на провеждане от 17.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб “ Дигитален свят“

  Категория: Информационни технологии Предлага се от 17.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: В програмата са предвидени часове за надграждане на знанията по текстообработка, електронни таблици и компютърна презентация.

Йоана Христова Томова – Вутова

20. Клуб „Аз мога да смятам“

Категория: Математика Дата на публикуване: 13.9.2017 г. Период на провеждане от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Аз мога да смятам“

  Категория: Математика Предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Стимулиране интереса на учениците при обучението по математика за овладяване на знания

Христина Николова Ценова

21. Клуб „Туризъм“

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 13.9.2017 г. Период на провеждане от 6.11.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб „Туризъм“

  Категория: Техника и технологии Предлага се от 6.11.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Запознаване на учениците с туристически забележителности от България и Света.

Надежда Мишева Тодорова

22. Клуб „Кулинар“

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 20.9.2017 г. Период на провеждане от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Клуб “ Кулинар „

  Категория: Техника и технологии Предлага се от 16.10.2017 г. до 29.6.2018 г.
  Описание: Изучаване на различните култури в кухнята

Камелия Цветанова Миляшка

23. Круб „Документалистика и архивистика“

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 20.9.2017 г. Период на провеждане от 16.10.2017 г. до 15.5.2018 г.

Предложение от Съвета „Твоят час“
 • Круб „Документалистика и архивистика“

  Категория: Техника и технологии Предлага се от 16.10.2017 г. до 15.5.2018 г.
  Описание: Учениците ще се запознаят с основни видове документи, разработвани в институцията. Фирмена култура. Фирмен стил. История на институцията. Музей. Ще дигитализират документи и фотоархиви. Ще се запознаят с номенклатура на делата и работата на учрежденския архив.

Румяна Йорданова Петрова

Клубове за учебната 2016/2017 г.

 

ГРУПИ ПО ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ

1.Клуб „Традиции и обичаи“

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии

Ръководител Димитрина Атанасова Тодорова
Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 15.5.2017 г.

2.Учебно предприятие “ Моят бизнес“

Тематична област: Предприемачество, Тематична подобласт: Предприемачество и обществена среда
Ръководител Маринка Георгиева Петрова
Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 15.5.2017 г.

3.Клуб „Празнична трапеза“

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Ръководител инж.Петя Луканова Янчик
Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

4.Клуб „Вино и любов „

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Ръководител инж.Цветомира Валериева Иванова
Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

5.Клуб „Лични финанси „

Тематична област: Предприемачество, Тематична подобласт: Икономика и бюджет
Ръководител  Ирена Емилова Димитровска – Андреева
Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

6.Клуб “ Хранене и здраве „

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Ръководител инж.Боряна Ангелова Николова
Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

7.Клуб „Пъстра трапеза“

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Техника и технологии
Ръководител Маргарита Ангелова Григорова
Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

8.Клуб „Таекуондо“

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Индивидуални спортове
Ръководител Георги Кръстев Кръстев
Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 15.5.2017 г.

9.Клуб „Аз спортувам“

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Ръководител Анели Христов Нетов
Срок на провеждане на дейностите от  от 2.11.2016 г. до 15.5.2017 г.

ГРУПИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ГРУПИ

1.Литературен клуб „Димчо Делелянов „Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература

Ръководител Огнян Горанов Николов
Срок на провеждане на дейностите от  от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

2.Клуб „Аз и обществото“

Тематична област: Социални и граждански компетентности, Тематична подобласт:

Гражданско образование

Ръководител Николай Вълов Иванов

Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 15.6.2017 г.

 

3.“Компютърът – моят приятел“

Тематична област: Дигитална компетентност, Тематична подобласт: Информационни технологии

Ръководител инж.Галина Тодорова Генчева

Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

4.Клуб “ Аз успях „

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература

Ръководител Татяна Любенова Донева

Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 15.5.2017 г.

 

5.“To improve my english“

Тематична област: Чужд език, Тематична подобласт: Английски език

Ръководител Мариана Иванова Стефанова

Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

6.“Lets talk“

Тематична област: Чужд език, Тематична подобласт: Английски език

Ръководител Ивка Георгиева Николчова

Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

7.Клуб „Изкуството да общуваш“

Тематична област: Социални и граждански компетентности, Тематична подобласт: Човекът и обществото

Ръководител Явор Димитров Илиев

Срок на провеждане на дейностите от  2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

8.“Добрите познания по математика, предпоставка за добър професионализъм „

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика

Ръководител Дарина Велева Тодорова

Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

 

9.“В света на информационните технологии“

Тематична област: Дигитална компетентност, Тематична подобласт: Информационни технологии

Ръководител Йоана Христова Томова -Вутова

Срок на провеждане на дейностите от 2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.

 

10.Клуб „Фанагория“

Тематична област: Хуманитарни науки, Тематична подобласт: История и цивилизации

Ръководител Тодор Иванов Тодоров

Срок на провеждане на дейностите от   2.11.2016 г. до 30.6.2017 г.