Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2019-1-RO01-KA229-063748_2

                                                          

 

 

 

European civic attitude through social entrepreneurship“ 2019-1-RO01-KA229-063748_2 ,

с координатор Румъния по програма „Еразъм+“, „Ключова дейност 2“ „Стратегически партньорства, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“.

Партньори – Турция, Италия, България, Румъния. Проектът има за цел да насърчи приобщаването, многообразието, баланса между половете и недискриминацията в образованието в ЕС, чрез развитие на социални, граждански и междукултурни компетенции и чрез развиване на умения за социално предприемачество. Предвиждат се по проект 4 партньорски срещи, във всяка една да участват по 8 ученици и 4 учителя, като всеки партньор ще бъде домакин на краткосрочен обмен по 7 дни. Първата транснационална среща е в страната координатор по проекта – Румъния , в училище „Liceul Tehnologic “Sfanta Ecaterina”, гр. Урзичени.