Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

ПЪРВА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА РУМЪНИЯ

За периода 24-30.11.2019г. в мобилност по проект с партньори от България, Италия, Турция и Румъния в гр. Урзичени, Румъния -училище „Liceul Tehnologic “Sfanta Ecaterina”,  участие  взеха 4 учителя и 8 ученици от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство. Дейностите са  по програмата Еразъм+, във връзка с изпълнение на проект European civic attitude through social entrepreneurship, договор №2019-1-RO01-KA229-063748_2 между ПГТР-Враца и Центъра за развитие на човешките ресурси,

В първи краткосрочен международен обмен на ученици С1  участваха  страните партньори по проекта България, Италия, Турция и Румъния.

По време на срещата партньорите представиха своите училища, техните региони и държави, както и презентации на тема предприемачество и социално предприемачество за всеки един от партньорите. Учениците работиха по групи и установиха идеи за фирми свързани със социално предприемачество, изработиха постери и схеми на фирмите, както и избраха лого и мото на проекта. Учителите присъстваха на урок по предприемачество в училището домакин, както и участваха в семинар и дискусия с местни предприемачи. За оценка на срещата бяха подготвени сертификати за присъствие, Europass сертификати.

През цялата седмица от училището домакин се организираха културни дейности, за да се засили културното измерение на този проект: посещение на културния център на града за запознаване с местния фолклор и традиции, посещение на исторически забележителности в гр. Синая- замъка Пелеш, Манастирът на Синая и екскурзия за запознаване с историческите и културни места на Букурещ, столицата на Румъния.

Бяха обсъдени въпроси, за това как да продължи  реализирането на  проекта с всички негови аспекти. Обсъден бе финален доклад за изпълнение на основните проектни дейности.