Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Еразъм + 2020-1-FR01-KA202-070100

Erasmus+ programme titled

“GAMING”: Getting Advanced Methods for the inclusion of everybody in the New Generation

„Нови методи за включване на всички в новото поколение“

„ Проектът ще доведе до създаването на игра за откриване на националното наследство на всяка държава, разбита на две теми (национални паметници и гастрономия) с шест версии всяка (по една на партньор).

Той е за ученици със специални нужди, които ще участват в създаването и тестването на тази игра; принадлежащи към различни етнически групи;  с увреждания в обучението („дис“  разстройства) както и тези от семейства на скромни социално-професионални категории.

Партньорството включва 6 училища:

  • 3 професионални гимназии в България (хотел / туризъм / икономика и информатика), – ПГТР, Враца; ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново и ПГ по икономическа информатика, Търговище
  • 1 в Хърватия (хотел / туризъм),
  • 1 в Гърция (гимназия) и
  • 1 във Франция (мениджмънт-администрация, координатор).

След края на проекта всеки партньор ще опита да продаде играта, като посланик на своя регион и ще стане посланик на всички останали партньори и следователно европейски гражданин.

Ползите от нашето партньорство ще се усещат в дългосрочен план с промяна във възгледа за увреждане или каквото и да било разлика в по-широк смисъл.

Постигането на нашите цели ще даде на нашите ученици увереност от гледна точка на пригодност за работа и мобилност. Ще им помогне на да се чувстват като граждани на широката европейска общност.

И накрая, този проект представлява обмяна на добри практики между европейски учители, желаещи да отговорят на подобни проблеми. Този споделен опит ще им позволи да се запознаят с други европейски образователни системи, за да разберат по-добре инструментите, които допринасят за мотивацията и развитието на учениците.“

Публикация във Враца днес