Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Monthly Archives: февруари 2021

Международния Ден за борба с тормоза в училище

Всяка година в последната сряда на февруари отбелязваме Международния Ден за борба с тормоза в училище. Инициативата датира от 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Те купуват розови тениски и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. Учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство за поредна година отбелязаха „Ден на розовата фланелка“, розови лентички с надпис „Заедно срещу тормоза“ получиха всички учители. X Б и X Г класове участваха в работилница- изработка на табла с послания, а учениците от XII В клас се включиха дистанционно в онлайн класна стая с презентация за Деня на розовата фланелка 2021.

„Чайна „Европа“

Млади хора от различни училища във Враца събра на 17.02.2021 информационен център „Европа Директно“ към търговско – промишлената палата. След повече от година прекъсване и при спазване на противоепидемичните правила центърът поднови инициативата „Чайна „Европа“.Темата на днешната среща беше свързана с възможностите, които дава на ученици и учители образователната програма „Еразъм“ в новия програмен период. Училищата представиха днес и част от своите успешни реализирани проекти финансирани по тази програма.

Репортаж в КейбълКом

Проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“

Новата лаборатория за анализ на мляко и млечни продукти в ПГТР по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, стартира с монтаж на оборудването и първи пробни опити.

Носители на наградата „Учител на годината 2020“

Петима преподаватели от Северозападна България са носители на наградата „Учител на годината 2020“. Една от наградените е Маргарита Григорова, наградена с приза „Учител на годината“ в областта „Учители наставници“ за отлично наставничество. Тя преподава в паралелки, в които се изучава хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг в Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство град Враца. Тя работи от 19 години като преподавател в гимназията, на която самата тя е възпитаник.
„За втори път получавам такава награда. Аз я получих във връзка с наставничество, на четирима колеги съм наставник. Радвам се, когато обучавам млади колеги и когато са бивши наши ученици… Най-напред да видим тяхната нагласа и компетентност. Запознаваме ги със сайта на МОН, как се правят тестове, как се прави връзка на старите знания с новите. Най-вече питат как да започне урока, но това се постига с продължителен опит… С новости успяваме да задържим интереса на учениците“.
Наградата „Учител на годината“ получава и инж. Цветомира Иванова в „Професионално направление“. Тя е инженер по технология на храните в направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ в същата професионална гимназия, където работи вече 10 години. Наградата ѝ е присъдена за цялостна трудова дейност в системата на професионалното образование.
„Мога да се похваля, че нашето училище е иновативно училище вече трета година. Нашата иновация е провеждане на бинарен урок „Чужд език по професията и организиране и провеждане на организация и технология на кетърингово събитие“. Двама учители водят урока едновременно, на английски и български, работата е групова, има много ролеви игри, презентации, учебни филми, поставяме децата в реални житейски ситуации…“

Статия във вестник Конкурент

Интервю в радио Видин

Заедно за по-добър интернет

 

За 18-а поредна година на 9 февруари светът отбелязва Деня за безопасен интернет с мотото „Заедно за по-добър интернет“. #SaferInternetDay #SID2021 #eTwinning Като част и от кампанията Дни на медийна грамотност- 2021г., в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство всички ученици от VIII класове гледаха презентации и видео с правила за безопасно сърфиране в Интернет и взеха участие в дискусия по темата. В допълнение към дейностите за отбелязване на Дните на медийна грамотност ученици от ПГТР участваха в конкурс на Превантивно-информационен център към ОСНВ – Враца на тема „Опасността, която ме очаква в интернет“.