Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Daily Archives: февруари 17, 2021

Носители на наградата „Учител на годината 2020“

Петима преподаватели от Северозападна България са носители на наградата „Учител на годината 2020“. Една от наградените е Маргарита Григорова, наградена с приза „Учител на годината“ в областта „Учители наставници“ за отлично наставничество. Тя преподава в паралелки, в които се изучава хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг в Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство град Враца. Тя работи от 19 години като преподавател в гимназията, на която самата тя е възпитаник.
„За втори път получавам такава награда. Аз я получих във връзка с наставничество, на четирима колеги съм наставник. Радвам се, когато обучавам млади колеги и когато са бивши наши ученици… Най-напред да видим тяхната нагласа и компетентност. Запознаваме ги със сайта на МОН, как се правят тестове, как се прави връзка на старите знания с новите. Най-вече питат как да започне урока, но това се постига с продължителен опит… С новости успяваме да задържим интереса на учениците“.
Наградата „Учител на годината“ получава и инж. Цветомира Иванова в „Професионално направление“. Тя е инженер по технология на храните в направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ в същата професионална гимназия, където работи вече 10 години. Наградата ѝ е присъдена за цялостна трудова дейност в системата на професионалното образование.
„Мога да се похваля, че нашето училище е иновативно училище вече трета година. Нашата иновация е провеждане на бинарен урок „Чужд език по професията и организиране и провеждане на организация и технология на кетърингово събитие“. Двама учители водят урока едновременно, на английски и български, работата е групова, има много ролеви игри, презентации, учебни филми, поставяме децата в реални житейски ситуации…“

Статия във вестник Конкурент

Интервю в радио Видин