Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Daily Archives: февруари 19, 2021

Проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“

Новата лаборатория за анализ на мляко и млечни продукти в ПГТР по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, стартира с монтаж на оборудването и първи пробни опити.