Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Monthly Archives: септември 2021

„The future of education with Youtube-Youtuber“

Преподавателите Ивка Николчова и Мила Василилева заедно с учениците Мелани Иванова, Веселин Дончев, Марио Хуржуй и Цветелина Павлова посетиха Анталия, Турция по проект „The future of education with Youtube-Youtuber“.

Публикация във Враца днес

Публикация във вестник Конкурент

 

„Европейски ден на спорта в училище“

На 24 септември Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца се включи в инициативата „Европейски ден на спорта в училище“ #ESSD2021 и координиращата организация – BG Бъди активен #BeActive с допълнителни спортни игри в училище посветени на опазването на околната среда – Игри #безотпадъци- игрите са посветени на опазването на околната среда и са с фокус върху намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране и рециклиране. Основна тема на празника на европейско ниво през 2021 е “Активни пространства” и как дворът на училището, може да подтиква децата към повече физическа активност. Училищата трябва да използват училищната база като инструмент за мотивация на децата да се движат повече чрез различни асфалтни игри, артистични и креативни намеси и доза изобретателност. С помощта на тебешири, боя или други методи училищните стълби и плочките в двора могат да бъдат активен атракцион в ежедневието на учениците.
По традиция, по време на инициативата с учениците се проведе и беседа с училищен психолог на тема “Спортът като начин за подобряване на психичното здраве при децата”- за повишаване информираността относно значимостта на психичното здраве сред учениците и как физическата активност може да има положително въздействие върху психичното здраве и благоденствието, да придобият умения, комбинирайки поведение, мисли и емоции, използвани за преодоляване и справяне със стресиращи ситуации, така че да развият умения за справяне с гняв, тревожност, депресия, ниско самочувствие или самота.

Заявление за учители за участие в проект по програма „Еразъм+ във Финландия

Заявление за участие  в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз KA121-VET – Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational education and training Finnish Style Lesson“  договор за финансова подкрепа  2021-1-BG01-KA121-VET-000020783, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз-линк за сваляне на заявлението

Заявления за участие в проект по Еразъм+ в Рим за учители и ученици

Заявление за участие в проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ сектор   „Професионално  образование    и  обучение“ „Иновации и креативност за успешна кариера“  договор за финансова подкрепа  2020-1-BG01-KA116-078306, сключен между ПГТР Враца и ЦРЧР, София – Номинирана Национална агенция за РБългария на Европейската Комисия по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз-линк за учители

Линк за попълване на заявление от ученици

 

 

Достойна постъпка

Поздравления за прекрасните ни деца! Поздравления за доблестната им постъпка за връщане на загубен порфейл с голяма сума!

Откриване на новата учебна 2021/2022

Уважаеми колеги и ученици,
Да бъде здрава, присъствена, успешна и безопасна новата учебна 2021/2022 г.
Нека бъдем спокойни, радостни и удовлетворени по пътя на знанието и свободата – път, по който нашите деца могат да вървят само хванати за нашата ръка.
На всички желая здраве, търпение, разбиране, успехи и много споделени щастливи моменти !
НА ДОБЪР ЧАС!

Откриване на учебната 2021/2022 учебна година

Откриване на учебната 2021/2022г.

Клас Час Място
VIII а, б, в 9:00 Двора на ПГТР
IX а, б, в 10:00 Двора на ПГТР
X а, б, в, г 10:15 Двора на ПГТР
XI а, б, в, г 10:30 Двора на ПГТР
XII а, б, в 10:45 Двора на ПГТР
Седмично разписание на часовете-линк