Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

Daily Archives: октомври 6, 2021

Важно за учениците обучаващи се в СФО

Заявления на учениците в самостоятелна форма на обучение, за сесия ноември, ще се приемат до 12.10.2021г. в канцеларията на ПГТР. Сесията ще започне на 02.11.2021 г.

Getting advanced Methods for the inclusion of everybody in the New Generation

Учители от 6 училища: Гърция, Хърватия, Франция и 3 от България бяха посрещнати от заместник-кмета на Община Враца Петя Долапчиева. Визитата е първа среща, част от съвместен проект „Нови методи за включване на всички в новото поколение“ („GAMING”: Getting advanced Methods for the inclusion of everybody in the New Generation”), изпълняван по програма Еразъм +.
В проекта участват училищата ПГТР – Враца, ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново и ПГ по икономическа информатика, Търговище, училище по туризъм и хотелиерство в Хърватия, гимназия в Гърция и училище по мениджмънт във Франция.
Основните дейности и цели представи директорът на ПГТР – Враца инж. Румяна Петрова. Проектът обхваща разнородна аудитория, сред която и ученици със специфични нужди. Основна цел на партньорството е свързана с промяна във възгледа за увреждане или различност в учениците, обмяна на добри практики между европейски учители, запознаване с други европейски образователни системи.