Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

admin

Прием в VIII клас

Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема на ученици?

  1. При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:
  • Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките се осъществява от падащо меню на платформата.
  • Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже неприет, ако балът му не е бил достатъчен за желаните от него паралелки, а той не е посочил достатъчно желания. Повечето посочени желания (по реда на тяхната привлекателност за ученика) увеличават шансовете за прием.
  1. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, се изисква  само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.
  2. Срокът за подаване на документи за участие в първо класиране е от 05 до 07 юли 2022г.
  3. Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.
  4. Свидетелство за основно образование се представя само от кандидат завършил основното си образование в предходна година и тогава не е кандидатствал.

Какво е важно да знаете за класирането?

До 12 юли 2022 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство за професионалните паралелки). Срокът за записването на приетите ученици на първи етап на класиране е от 13 юли 2022 г. до 16 юли 2022 г.

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок (от 13 юли 2022 г. до 16 юли 2022 г.) той може да подаде заявление за участие във втория етап на класирането – в училището, където е класиран. Възможностите в този случай са да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране в указания срок, губи мястото си от първото класиране.

Неприетите ученици участват във втория етап, без да подават заявления.

Заявление за участие във второ класиране не може да подаде ученик, класиран по първо желание.

Приети ученици в други области, които избират да се запишат там, не е нужно да уведомяват училището от област Враца, в което са класирани. Тяхното място в училището остава свободно. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 20 юли 2022 г. ще се обявят списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. След този етап учениците следва да се запишат в училището, в което са класирани в периода 21 – 22 юли 2022 г, в противен случай губят мястото си.

На 25 юли 2022 г. ще бъдат обявени незаетите след второ класирани места.

Заявления за участие в трето класиране се подават online или в училищата, в които има свободни места, в периода 26 – 27 юли 2022 г.

За участие в трето класиране могат да кандидатстват:

  • неприетите ученици, като могат да посочат нови желания (в зависимост от свободните места);
  • нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;
  • ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2022 г.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е от 01август 2022 г. до 02 август 2022 г.

Незаетите места в училищата продължават да се допълват до 10 септември 2022 г. с кандидатстване в самото училище.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И СРОКОВЕ

във връзка с кандидатстване в училища с държавен план-прием

за учебната 2022 / 2023 г. в област Враца

Дейности Срок Място на реализиране

 

Подаване на документи за участие в класирането 05 – 07.07.2022 г. ·         Оnline самостоятелно

·         в училище-гнездо

·         в училището, в което ученикът е завършил VІІ клас

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2022 г. ·     В платформата https://infopriem.mon.bg

·         Училищата, осъществяващи държавен план-прием.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втория етап на класиране 13 – 15.07.2022 г. В училището, в което е приет ученикът.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 г. В платформата https://infopriem.mon.bg
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22.07.2022 г. В училището, в което са приети.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 г. ·         В сайта на РУО – Враца

·         Във фоайето на РУО-Враца, ет.1

·         В училищата, в които се осъществява държавен план-прием.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27.07.2022 г. В училищата, в които има свободни места.
Обявяване на списъците с приети ученици на трети етап на класиране 29.07.2022 г. В платформата https://infopriem.mon.bg
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02.08.2022 г. В училищата, където са приети учениците.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10.09.2022 г. В училищата,  в които има свободни места

Важно за учениците в СФО

Заповед за провеждане на изпити на учениците в самостоятелна форма а обучение за определяне на годишна оценка-сесия април

Заповед за провеждане на изпити на учениците в самостоятелна форма на обучение приравнителни, сесия април

Националното състезание под егидата на Unichef

Ученик от XIIа клас под ръководството на Маргарита Григорова, старши учител в направление ХВП се включи в Националното състезание под егидата на Unichef. Представи се с приготвянето на ястие от еленски бут с кус-кус, крем от сладък картоф и крема патладжан.

 

,,Лов на истории „

Учениците от ПГТР – Враца бяха наградени, след своето участие в годишното издание на организираната от Регионална библиотека „Христо Ботев“ Враца игра ,,Лов на истории „.  В нея взеха участие ученици от XIб и VIIIа клас.

НП „Иновации в действие“

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство посрещна по НП „Иновации в действие“ гости от Професионална гимназия, гр. Кубрат, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен и ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Радомир.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация във вестник Конкурент

Публикация във Враца днес

Национален празник на България

Учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца отбелязаха освобождението на България със стихове, песни и танц! Инициативата е от учениците със специални образователни потребности, подкрепени от ресурсните учители-Мая Костова и Симона Каменова и съученици.

Клуб „Традиции и обичаи“

Мартенско настроение в ПГТР – Враца. ЕК „Празници и обичаи“, Ви пожелава здраве, щастие и хиляди усмивки!

Ден за борба с тормоза

Всяка година в последната сряда на февруари отбелязваме Международния Ден за борба с тормоза в училище. Инициативата датира от 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Учениците от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство за поредна година отбелязаха „Ден на розовата фланелка“, розови лентички с надпис „Заедно срещу тормоза“ получиха всички желаещи да отбележат празника. VIII а и VIII в класове участваха в работилница – изработка на табла с послания, а учениците от XI г клас се включиха дистанционно в онлайн класна стая с презентация за Деня на розовата фланелка 2022г.