Училище за най-добрите
Get Adobe Flash player

admin

Заключителна мобилност по проект „BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE“

Петата заключителна мобилност по проект   „BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE“ 2018-1-PL01-KA229-051233_2 с координатор – Полша, се проведе онлайн в платформата Zoom, между 10 и 14 май. Домакин на срещата беше Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, град Враца. Учители и ученици от Италия, Румъния и Полша гостуваха виртуално в града, запознаха се със знакови природни забележителности, музеи и известни туристически дестинации, както от Враца и региона, така и от цяла България. Домакините представиха също традиционни български танци, рецепти свързани с националната ни кухня и много други местни традиции и обичаи.

Основна цел на срещата бе изработването на брошури свързани с туристически дестинации, намиращи се в градовете на участниците. Учениците от всяка държава партньор използваха различни дигитални инструменти за изработване на брошурите. Последният ден от виртуалната визита бе отделен за представяне на готовите материали, методите на създаване на продуктите и сертифициране на участниците.

Статия във вестник Конкурент

Статия във Враца днес

“German Dual Educational System” -обучение на двама учители от ПГТР Враца в Europass Berlin – Берлин, Германия

В реализирането на първа част от проект по програма Eразъм +, КД 1 ”Образователна мобилност за граждани” на тема  „Да подготвим учениците за пазара на труда“ 2020-1-BG01-KA101-078052,  двама учители от Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца- инж. Галина Генчева- ЗДУД и Ивка Николчова- координатор на проекта, реализираха едноседмична образователна мобилност на тема: „Немската дуална система за професионално образование и обучение“ Code: SI.1.DUAL в Берлин, Германия. В този курс участниците се запознаха с функционирането на системата за дуално обучение в Германия, която успешно се прилага от няколко години с нарастваща ефективност.

Статия във Враца днес

 

 

 

 

 

Седмица на спорта

Начало на седмицата на спорта в ПГТР #MOVEWeek2021 – седмицата на физическа активност и спорта се провежда от 31 май до 06 юни. Учениците направиха поход до Наследствена пътека Вратица. Планираните дейности за седмицата са тренировки по народни танци, бойни изкуства и спортен полуден.

Грамоти от Началника на РУО Враца послучай 24 май

Учителите от ПГТР инж.Цветомира Иванова и инж.Надежда Тодорова – с грамота от Началника на РУО Враца послучай 24 май Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Виртуална мобилност по проект „LET’S USE ENERGY USEFULLY“

Първи ден виртуална мобилност по проект „LET’S USE ENERGY USEFULLY“ 2018-1-IT02-KA229-048029_3 с партньори от Турция, Португалия, Унгария, България и Италия. Координатор от българска страна е колегата Ивка Николчова.

ученическия литературен конкурс „Емилия Александрова”

Участие на Ивалина Цветанова от VIIIа клас от ПГТР, Враца в ученическия литературен конкурс „Емилия Александрова”, организиран от НЧ «Развитие 1869» – Враца. Конкурсът се провежда в чест на 24-ти май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

На 25.05.2021г.ученици от VIII и  X класове на ПГТР реализираха дейности по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“.

Шестдесет и шест ученици от VIII клас на ПГТР посетиха Национален исторически музей, София и присъстваха на урок по история и цивилизации „Раждането на свободна България“ с преподавател Тодор Тодоров.

Петдесет и двама ученици от X клас посетиха къща музей „Димчо Дебелянов“ в Копривщица, където беше изнесен урок на тема „Да се завърнеш в бащината къща“ и „Помниш ли…“ с преподавател по български език и литература Огнян Николов.

Целта на така проведените уроци е предизвикване интереса на учениците към учебното съдържание, по-лесното му възприемане и усвояване, и повишаване мотивацията за учене.

Статия във вестник Конкурент

Статия във Враца днес