Представяне на училището в кампания по кариерно ориентиране